Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Phượng
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/phuongloicm
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Cao Minh
Quận/huyện Huyện Vĩnh Bảo
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Sinh học, Thể dục
Xác thực bởi Phạm Long Tân, Trần Thị Thương
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 959 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 76 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này