Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hồ Thị Hương
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/huong969
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Gio Việt
Quận/huyện Huyện Gio Linh
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Công nghệ, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL
Xác thực bởi Hoàng Văn Hưng, Nguyễn Thị Th­Ương
Đã đưa lên 31 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1079 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4203 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này