Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Đăng Tấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hòa
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Huỳnh Minh Mẫn, Nguyễn Văn Lộc
Đã đưa lên 11 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 476 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 141 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này