Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Khánh Minh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/KhanhminhTQ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Đồng Quý
Quận/huyện Huyện Sơn Dương
Tỉnh/thành Tuyên Quang
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Lê Anh Nhật, Vũ Hồng Hoà
Đã đưa lên 63 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 896 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 40 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 170 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này