Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Hoàng Minh Hải
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoanghai159
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT BC Bố Trạch
Quận/huyện Huyện Bố Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Hoàng Thái Anh, Đoàn Thái An
Đã đưa lên 120 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2882 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 14 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 74852 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này