Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Trần Thị Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Liên Châu
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Ngữ văn, Lịch sử
Xác thực bởi Nguyễn Xuân Chinh, Lê Xuân Chinh
Đã đưa lên 130 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 20 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 96489 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này