Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Khắc Anh Minh
Giới tính Nam
Website https://minhhv2.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 2 Hương Văn
Quận/huyện Huyện Hương Trà
Tỉnh/thành Thừa Thiên Huế
Chuyên môn Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Giới thiệu Nhiều năm liền đạt CSTĐCS (CSTĐ cấp Tỉnh từ 2007- 2008 đến 2009- 2010)
Xác thực bởi Nguyễn Thành Công, Nguyễn Đăng Thành Công
Đã đưa lên 531 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 104 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 60 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 12854 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này