Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Bình Tài
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/quangchau1
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Số 1 Quảng Châu
Quận/huyện Huyện Quảng Trạch
Tỉnh/thành Quảng Bình
Chuyên môn Lớp 5
Xác thực bởi Trần Dương Sơn, Đoàn Văn Nam
Đã đưa lên 381 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 337 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 153 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 18744 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này