Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thu Tâm
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/trangthientam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nam Sơn
Quận/huyện Huyện Di Linh
Tỉnh/thành Lâm Đồng
Chuyên môn Lớp 3
Giới thiệu I am me! hehe!
Xác thực bởi Ðào Vãn Hoa, Lưu Thị Kim Chung
Đã đưa lên 130 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 524 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 32 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 697 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này