Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phan Thanh Ngọc
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/saykhuot_dth
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đặng Thúc Hứa
Quận/huyện Huyện Thanh Chương
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Thành Nam
Đã đưa lên 200 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1375 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 53 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7080 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này