Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Bình
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lạc Thuỷ B
Quận/huyện Huyện Lạc Thủy
Tỉnh/thành Hòa Bình
Chuyên môn Sinh học
Giới thiệu giáo viên dạy môn sinh học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 51 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 426 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 20276 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này