Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Lê Thụy Hải
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lê Chân
Quận/huyện Quận Lê Chân
Tỉnh/thành Hải Phòng
Chuyên môn Hóa học
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 43 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 13472 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 35486 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này