Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Phong Khê
Quận/huyện Thành phố Bắc Ninh
Tỉnh/thành Bắc Ninh
Chuyên môn Sinh học, Địa Lý
Xác thực bởi Nguyễn Văn Yên, Nguyễn Quảng Long
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1130 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 4627 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này