Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Lợi
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc
Quận/huyện Huyện Cam Lộ
Tỉnh/thành Quảng Trị
Chuyên môn Ngoại ngữ
Giới thiệu Giáo viên tiếng Anh
Xác thực bởi Trần Đình Trung, Lê Nguyên Vũ
Đã đưa lên 8 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 413 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 1895 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này