Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Ngọc Hải
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tiền Châu
Quận/huyện Thị xã Phúc Yên
Tỉnh/thành Vĩnh Phúc
Chuyên môn Ngoại ngữ
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 3 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 2486 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 7 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 2990 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này