Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Kim Phúc
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/kimphuc01965
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Phương Trung 2
Quận/huyện Huyện Thanh Oai
Tỉnh/thành Hà Nội
Xác thực bởi Lê Xuân Trọng, Hỗ Trợ Thư Viện Violet
Đã đưa lên 273 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 89 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 43260 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này