Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Hoàng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenminhhoang75
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường PT DTNT Na Hang
Quận/huyện Huyện Na Hang
Tỉnh/thành Tuyên Quang
Chuyên môn Ngoại ngữ, Tin học
Xác thực bởi Trần Quang Hà, Nguyễn Thị Mai Hạnh
Đã đưa lên 45 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1624 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 34646 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này