Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên PGS. ThS. NGƯT. Đỗ thị kim thành
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Sơ Pai
Quận/huyện Huyện K'Bang
Tỉnh/thành Gia Lai
Chuyên môn Lớp 4
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 1 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 588 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 551 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này