Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Phạm Thị Thu Lành
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/pthithulanh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS BT Lê Văn Tám
Quận/huyện Huyện Đông Giang
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Tin học
Xác thực bởi Lê Văn Trung, Nguyễn Thị Linh Sương
Đã đưa lên 7 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 960 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 361 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này