Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Vũ Hoàng Trường Tín
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Trà Giác
Quận/huyện Huyện Bắc Trà My
Tỉnh/thành Quảng Nam
Chuyên môn Sinh học
Xác thực bởi Ngô Thị Lê Na, Trần Ngọc Cường
Đã đưa lên 5 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 255 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 7034 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này