Thư mục

Ứng dụng trên di động

Ứng dụng Thư viện Violet

Hỗ trợ kĩ thuật

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Dành cho Quảng cáo

  Chào mừng quý vị đến với .

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  Gốc > Ngữ văn > Ngữ văn 10 >

  Tuần 1. Tổng quan văn học Việt Nam (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 1. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (25 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Khái quát văn học dân gian Việt Nam (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 2. Văn bản (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 3. Chiến thắng Mtao Mxây (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Truyện An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thuỷ (121 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 4. Lập dàn ý bài văn tự sự (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Uy-lít-xơ trở về (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 5. Trả bài làm văn số 1 (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 6. Ra-ma buộc tội (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 6. Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Tấm Cám (236 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 7. Miêu tả và biểu cảm trong bài văn tự sự (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Tam đại con gà (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 8. Nhưng nó phải bằng hai mày (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Ca dao than thân, yêu thương tình nghĩa (180 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 9. Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết (78 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Ca dao hài hước (111 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Đọc thêm: Lời tiễn dặn (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 10. Luyện tập viết đoạn văn tự sự (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Ôn tập văn học dân gian Việt Nam (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 11. Trả bài làm văn số 2 (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 12. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Tỏ lòng (Thuật hoài) (152 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Cảnh ngày hè (Bảo kính cảnh giới) (176 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 13. Tóm tắt văn bản tự sự (dựa theo nhân vật chính) (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo) (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Nhàn (173 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 14. Đọc Tiểu Thanh kí (Độc Tiểu Thanh kí) (123 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Đọc thêm: Vận nước (Quốc tộ) (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Đọc thêm: Cáo bệnh, bảo mọi người (Cáo tật thị chúng) (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Đọc thêm: Hứng trở về (Quy hứng) (3 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 15. Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Hoàng Hạc lâu tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng) (137 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Cảm xúc mùa thu (Thu hứng) (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 16. Trình bày một vấn đề (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Lập kế hoạch cá nhân (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Đọc thêm: Thơ hai-cư của Ba-sô (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Đọc thêm: Lầu Hoàng Hạc (Hoàng Hạc lâu) (18 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 17. Đọc thêm: Khe chim kêu (Điểu minh giản) (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 18. Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh (17 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 18. Lập dàn ý bài văn thuyết minh (5 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Phú sông Bạch Đằng (Bạch Đằng giang phú) (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 19. Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo) (128 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo - tiếp theo) (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 20. Tính chuẩn xác, hấp dẫn của văn bản thuyết minh (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Tựa Trích diễm thi tập (24 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí của quốc gia (23 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 21. Khái quát lịch sử tiếng Việt (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn (62 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 22. Trả bài làm văn số 4 (4 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Đọc thêm: Thái sư Trần Thủ Độ (15 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Phương pháp thuyết minh (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 23. Viết bài làm văn số 5: Văn thuyết minh (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 24. Chuyện chức phán sự đền Tản Viên (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 24. Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh (9 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Những yêu cầu về sử dụng tiếng Việt (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 25. Tóm tắt văn bản thuyết minh (45 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Hồi trống cổ Thành (203 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Đọc thêm: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 26. Trả bài làm văn số 5 (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 27. Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 27. Lập dàn ý bài văn nghị luận (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Truyện Kiều (184 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 28. Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật (91 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Trao duyên (151 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Nỗi thương mình (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 29. Lập luận trong văn nghị luận (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Chí khí anh hùng (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Đọc thêm: Thề nguyền (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 30. Trả bài làm văn số 6 (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 31. Văn bản văn học (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 31. Thực hành các phép tu từ: phép điệp và phép đối. (50 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Nội dung và hình thức của văn bản văn học (13 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 32. Các thao tác nghị luận (21 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Ôn tập phần Tiếng Việt (14 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 33. Luyện tập viết đoạn văn nghị luận (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 33. Viết quảng cáo (22 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 34. Tổng kết phần Văn học (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Tuần 35. Trả bài làm văn số 7 (1 bài)
 • Slide0

 • Tuần 35. Ôn tập phần Làm văn (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (314 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0