THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5781254
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5451816
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3392733
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3185634
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3138010
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2684592
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2624482
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2463312