THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5752756
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5107836
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3352702
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3163786
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3133679
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2673244
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2620277
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2415876