THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5969234
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5852173
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3500816
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3222454
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3149591
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2717011
Avatar
Nguyễn Thiên Hương
Điểm số: 2644642
Avatar
Phan Tuấn Hải
Điểm số: 2638225