THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5810100
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5761441
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3450885
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3195521
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3141206
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2694577
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2628239
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2498424