THÀNH VIÊN TÍCH CỰC
Avatar
Nguyễn Thành Tâm
Điểm số: 5797929
Avatar
Đỗ Văn Bình
Điểm số: 5689994
Avatar
Phạm Xuân Toạn
Điểm số: 3443679
Avatar
Nguyễn Văn Quyền
Điểm số: 3192118
Avatar
Mai Đức Tâm
Điểm số: 3140456
Avatar
Hải Nguyên Văn
Điểm số: 2690791
Avatar
Lê Trung Chánh
Điểm số: 2626823
Avatar
Phạm Thanh Yên
Điểm số: 2492226