Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Công nghệ > Công nghệ 9 > Lắp đặt mạch điện trong nhà >


Bài 1. Giới thiệu nghề điện dân dụng (30 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Dụng cụ dùng trong lắp đặt mạng điện (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Thực hành: Sử dụng đồng hồ đo điện (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Thực hành: Nối dây dẫn điện (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Thực hành: Lắp mạch điện bảng điện (185 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Thực hành: Lắp mạch điện đèn ống huỳnh quang (108 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc hai cực điều khiển hai đèn (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Thực hành: Lắp mạch điện hai công tắc ba cực điều khiển một đèn (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Thực hành: Lắp mạch điện một công tắc ba cực điều khiển hai đèn (118 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Lắp đặt dây dẫn của mạng điện trong nhà (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Kiểm tra an toàn mạng điện trong nhà (29 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Tổng kết và ôn tập (7 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (47 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (2 bài)
 • Slide0
 • Slide0