Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương II. §7-8. Vị trí tương đối của hai đường tròn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Cho Con Long Xu
Ngày gửi: 21h:06' 12-10-2018
Dung lượng: 1'006.5 KB
Số lượt tải: 880
Số lượt thích: 1 người (Lê Thị Bích Hà)
.
.
A
O
A
B
.
.
A
.
A
.
A
.
.
B
A
.
TỔ TOÁN
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ GIÁO VỀ DỰ THAO GIẢNG
Kiểm tra bài cũ
Hỏi:
1/ Hãy nêu các vị trí tương đối của hai đường tròn và số điểm chung của chúng trong mỗi trường hợp?
2/ Nêu tính chất đường nối tâm?
Trả lời:
1/ Cc v? trí tuong d?i c?a hai du?ng trịn:
-Hai đường tròn cắt nhau : có hai điểm chung.
Hai đường tròn tiếp xúc nhau: có một điểm chung.
Hai đường tròn không giao nhau: không có i?m chung.
2/ Nêu tính chất đường nối tâm:
a/ Nếu hai đường tròn cắt nhau thì hai giao điểm đối xứng với nhau qua đường nối tâm, tức là đường trung trực của dây chung.
b/ Nếu hai đường tròn tiếp xúc nhau thì tiếp điểm nằm trên đường nối tâm
Tiết 31:vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña hai ®­êng trßn (tt)
Các em tìm hệ thức giữa đoạn nối tâm và các bán kính theo phương pháp : Các mảnh ghép.
Tiết 31:vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña hai ®­êng trßn (tt)
Tiết 31:vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña hai ®­êng trßn (tt)
Vòng 1 : Chuyên gia
Nhóm 1: Lập hệ thức liên hệ giữa đoạn nối tâm OO` và hai bán kính R và r trong trường hợp a, Hai đường tròn cắt nhau.
Nhóm 2: Lập hệ thức liên hệ giữa đoạn nối tâm OO` và hai bán kính R và r trong trường hợp b,Hai đtròn tiếp xúc nhau .
Nhóm 3: Lập hệ thức liên hệ giữa đoạn nối tâm OO` và hai bán kính R và r trong trường hợp:
c,Hai đtròn không giao nhau .
Vòng 2 : Mảnh ghép
a, Hai đường tròn cắt nhau
Nhóm 1: Lập hệ thức liên hệ giữa đoạn nối tâm OO` và hai bán kính R và r trong trường hợp a, Hai đường tròn cắt nhau.
Tiết 31:vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña hai ®­êng trßn (tt)
b,Hai đường tròn tiếp xúc nhau
- Tiếp xúc ngoài - Tiếp xúc trong
Nhóm 2: Lập hệ thức liên hệ giữa đoạn nối tâm OO` và hai bán kính R và r trong trường hợp b,Hai đtròn tiếp xúc nhau .
Nhóm 3: Lập hệ thức liên hệ giữa đoạn nối tâm OO` và hai bán kính R và r trong trường hợp:
c,Hai đtròn không giao nhau .
c, Hai đường tròn không giao nhau
- Hai đường tròn ở ngoài nhau
Hai đường tròn
đồng tâm
Dường tròn O đựng
đường tròn O`
- Hai đường tròn
ở ngoài nhau
1/ H? th?c liờn h? gi?a do?n n?i tõm v cỏc bỏn kớnh
Vòng 1 : Chuyên gia
Vòng 2 : Mảnh ghép
Mỗi nhóm ban đầu chia thành 3 nhóm nhỏ, một nhóm ở lại và hai nhóm còn lại ghép với hai nhóm kia, chia sẻ thông tin để hoàn thành nội dung của bảng sau:
Tiết 31:vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña hai ®­êng trßn (tt)
Hoàn thiện bảng sau ?
R - r < OO` < R + r
O` = R+r
OO` = R-r
OO` > R+r
OO`< R - r
OO`= 0
2
1
0
Tiết 31:vÞ trÝ t­¬ng ®èi cña hai ®­êng trßn (tt)
1- Hệ thức giữa đoạn nối tâm và bán kính
Ai trả lời nhanh ?
Xác định vị trí tương đối hai đường tròn,số điểm chung?
5
3
2
1
OO` = R-r
Tiếp xúc trong
Ai trả lời nhanh ?
Xác định vị trí tương đối hai đường tròn,số điểm chung?
9
5
10
2
R-rCắt nhau
Ai trả lời nhanh ?
Xác định vị trí tương đối hai đường tròn,số điểm chung?
6
3
9
1
OO`= R+r
Tiếp xúc ngoài
Ai trả lời nhanh ?
Xác định vị trí tương đối hai đường tròn,số điểm chung?
21
15
5
0
OO`< R-r
Dựng nhau
Ai trả lời nhanh ?
Xác định vị trí tương đối hai đường tròn,số điểm chung?
5
4
10
0
OO`> R+r
Hai đường tròn ở ngoài nhau
Bài 36 Tr 123- SGK
Cho đường tròn tâm O bán kính OA và đường tròn tâm O` đường kính OA.
a/ Hãy xác định vị trí tương đối của hai đường tròn.
b/ Dây AD của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ ở C.
Chứng minh AC = CD
Bài tập 36: SGK
a) Ta có O’ là trung điểm của AO
O’ nằm giữa A và O.
AO’ + O’O = AO
O’O = AO – AO’
Hay OO’ = R – r
Vậy (O) và (O’) tiếp xúc trong.

b/ Tam giác ACO nội tiếp trong (O`) đường kính AO
=> tam giác ACO vuông tại C
Logo Olympic - 5 vòng tròn đại diện cho 5 châu lục
Vậy OO`= OI + IO` = 16+9=25 (cm)
Giải: Theo tính chất đường nối tâm, ta có:
Áp dụng định lý pytago trong tam giác vuông AIO ta có:
Áp dụng định lý pytago trong tam giác vuông AIO` ta có:
Bài t?p :Cho hai đường tròn cắt nhau tại A, B (hỡnh vẽ ) biết R=20cm; r=15cm ; AB= 24cm. Tính OO`?
Hướng dẫn về nhà
I- Lí thuyết
- Nắm được vị trí tương đối của hai đường tròn, số giao điểm
- Viết các hệ thức tương ứng mỗi vị trí.
2.Gi?i bài tập 35, 37 Tr 122, 123 (sgk)

Bài 35 Tr.122 - SGK:
Điền vào các ô trống trong bảng, biết rằng hai đường tròn ( O;R) và (O`; r) có OO` = d, R>r.
0
dỞ ngoài nhau
0
Bài tập 37 (Sgk/123)
A
C
D
B
H
O
 
Gửi ý kiến