Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Toán học > Toán 9 > Hình học 9 >


Chương I. §1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông (74 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §3. Bảng lượng giác (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông (239 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương I. §5. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời (28 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Thumbnail

 • Ôn tập Chương I. Hệ thức lượng trong tam giác vuông (340 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §1. Sự xác định đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn (368 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §2. Đường kính và dây của đường tròn (491 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây (256 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn (399 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn (206 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau (359 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương II. §7-8. Vị trí tương đối của hai đường tròn (561 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập học kì I (39 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương II. Đường tròn (59 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §1. Góc ở tâm. Số đo cung (115 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §2. Liên hệ giữa cung và dây (129 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §3. Góc nội tiếp (344 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung (233 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn (229 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §6. Cung chứa góc (288 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §7. Tứ giác nội tiếp (598 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §9. Độ dài đường tròn, cung tròn (156 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương III. §10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn (218 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương III. Góc với đường tròn (126 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §1. Hình trụ - Diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ (268 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §2. Hình nón - Hình nón cụt - Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt (197 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Chương IV. §3. Hình cầu - Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu (125 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ôn tập Chương IV. Hình trụ. Hình nón. Hình cầu (40 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài tập Ôn cuối năm (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài Luyện tập (483 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (500 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (33 bài)
 • Slide0
 • Word-logo
 • Word-logo