Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương II. §7-8. Vị trí tương đối của hai đường tròn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lo Thi Phuong Thao
Ngày gửi: 15h:29' 03-12-2020
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 1310
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
1) Hóy nờu v? trớ tuong d?i c?a 2 du?ng trũn trong m?i hỡnh v?.
Hình 85
Hình 86
a) b)
A
Hình 87
2) Phát biểu tính chất đường nối tâm
a) b)
.
O’
O
.
Quan sát vị trí tương đối của (O;R) với (O’;r)
và nhận xét độ dài OO’
Quan sát vị trí tương đối của (O;R) với (O’;r)
và nhận xét độ dài OO’
O
.
Quan sát vị trí tương đối của (O;R) với (O’;r)
và nhận xét độ dài OO’
O
.
Quan sát vị trí tương đối của (O;R) với (O’;r)
và nhận xét độ dài OO’
O
.
Quan sát vị trí tương đối của (O;R) với (O’;r)
và nhận xét độ dài OO’

Bài 8:
VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI CỦA HAI ĐƯỜNG TRÒN
(Tiếp theo)
Trong mục này ta xét đường tròn (O;R) và (O’;r) trong đó R ≥ r
Hai đường tròn (O) và (O’) cắt nhau
a) Hai du?ng trũn c?t nhau
=>
R - r
< OO’<
R + r
b)Hai du?ng trũn ti?p xỳc nhau
b)Hai du?ng trũn ti?p xỳc nhau
Hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài => A nằm giữa O và O’
Hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc trong => O’ nằm giữa O và A
OO` + O`A = OA
? OO` =
Hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc ngoài
=> OO’ = R + r
hay OO` =
=> OO’ =
OA – O’A
hay OO’ =
OA + O’A
R + r
R - r
Hai đường tròn (O) và (O’) tiếp xúc trong
=> OO’ = R - r
c)Hai du?ng trũn khụng giao nhau
Bài tập:Điền dấu (=,>,<) thích hợp vào chỗ trống
Từ hình 93 ta có:
OO’…..OA + AB + BO’
….. R + AB + r
Vậy OO’…… R + r
Từ hình 94a ta có :
OO’……OA – O’B – AB
……R – r – AB
Vậy OO’….. R – r
=
=
>
=
=
<
*Hai du?ng trũn ngoi nhau
*Du?ng trũn (O) d?ng du?ng trũn (O`)
Đường tròn (O) và (O’) ở ngoài nhau
=> OO’ > R + r
Đường tròn (O) đựng đường tròn (O’)
=> OO’ < R - r
Khi hai tâm trùng nhau ta có hai đường tròn đồng tâm
=> OO’ = 0
Hình 94b
Các kết quả đã có:
(O) và (O’) cắt nhau => R – r < OO’ < R + r
(O) và (O’) tiếp xúc ngoài => OO’ = R + r
(O) và (O’) tiếp xúc trong => OO’ = R - r
(O) và (O’) ở ngoài nhau => OO’ > R + r
(O) đựng (O’) => OO’ < R - r
(O) và (O’) đồng tâm => OO’ = 0
<
<
<
<
<
<
* Bảng tóm tắt
2
R-r0
1
OO’ = R + r
OO’ = R – r
OO’ > R + r
OO’ < R + r
OO’ = 0
Bài tập:Cho các đường tròn (O,R) và (O’,r) trong đó OO’ = 8 (cm).Hãy xác định vị trí tương đối của hai đường tròn nếu:
a) R = 5 (cm) , r = 3 (cm)
b) R = 7 (cm) , r = 3 (cm)
Giải:
a) Do OO’ = R + r
=> Hai đường tròn tiếp xúc ngoài
b) Do R – r < OO’ < R + r
=> Hai đường tròn cắt nhau
Trên hình 95 có d1,d2 tiếp xúc với cả 2 đường tròn (O) và (O’) ta gọi d1 và d2 là các tiếp tuyến chung của 2 đường tròn (O) và (O’)
* Khái niệm:Tiếp tuyến chung của hai đường tròn là đường thẳng tiếp xúc với cả hai đường tròn đó.
* Các tiếp tuyến chung không cắt đoạn nối tâm là tiếp tuyến chung ngoài
* Các tiếp tuyến chung cắt đoạn nối tâm là tiếp tuyến chung trong.
Quan sỏt cỏc hỡnh 97a,b,c,d trờn hỡnh no cú v? ti?p tuy?n chung c?a 2 du?ng trũn d?c tờn cỏc ti?p tuy?n chung dú.
Hình 97
Một số hình ảnh về vị trí tương đối của hai đường tròn trong thực tế:
4
Bài tập 35:
Điền vào các ô trống trong bảng, biết rằng hai đường tròn (O;R) và (O’;r) có OO’ = d, R > r
0
0
1
1
d < R - r
d = R + r
R – r < d < R + r
Ở ngoài nhau
Tiếp xúc trong
Cắt nhau
Không có tiếp tuyến chung
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
Nắm vững các vị trí tương đối của hai đường tròn cùng các hệ thức,tính chất của đường nối tâm
Bài tập về nhà 36,37 trang 123 SGK
Đọc mục có thể em chưa biết “Vẽ chắp nối trơn” trang 124
BT36 /Tr123. Cho (O;OA) và đường tròn đường kính OA.
a) Hãy xác định vị trí tương đối của hai đường tròn.
b) Dây AD của đường tròn lớn cắt đường tròn nhỏ ở C. Chứng minh rằng AC = CD.
?
OC ? AD
?
O`
AC = CD
?OAC vuông tại C
Hướng dẫn
b)
BT39 /Tr123
 
 
Gửi ý kiến