Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 15. Countries

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hồ Thị Oanh
Ngày gửi: 21h:27' 07-02-2012
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 321
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class !
Warm- up
* Matching
Viet Nam
Australia
The USA
Canada
Great Britain
China
France
Japan
UNIT 15:
COUNTRIES
Period 91:
Section A1, 2, 3, 4 (P154 - 156):
We are the world
I. VOCABULARY
1. country (n):
2. the world (n):
3. language (n):
4. (to) speak:
đất nước
thế giới
ngôn ngữ
nói
5. Nationality (n):
Quốc tịch
Quang Tan Secondary School
What and Where
the world
country
language
Japan
Nationality
speak
Quang Tan Secondary School
II. Model sentences
Where are you from?
- I am from Viet Nam
is she …….?
he ……. ?
- She is ………………...
- He is .………………..
* Form
Where
Subject
be
from?
Subject
be
from
(Country)
I. Vocabulary
+
+
+
+
+
+
* Use:
Hỏi và trả lời ai đó đến từ đâu.
Quang Tan Secondary School
PRACTICE
* Picture Drill
Quang Tan Secondary School
Model sentences:
Where …….………..?

Canada
Quang Tan Secondary School
Model sentences:
Where …….………..?
France
Quang Tan Secondary School
COUNTRIES
Model sentences:
Where …….………..?

China
Quang Tan Secondary School
Model sentences:
Where …….………..?

The USA
Quang Tan Secondary School
Model sentences:
Where …….………..?

Japan
Quang Tan Secondary School
UNIT15
Section A 1,2,3,4 (p.154-156)
COUNTRIES
We are the World
Model sentences:
Where …….………..?

Viet Nam
Quang Tan Secondary School
Model sentences:
Where …….…..?

Quang Tan Secondary School
* Noughts and Crosses
Laura
Marie
John
YOU !
Yoko
Lee
Susan
Bruce
Minh
1
1
X
X
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
4
5
6
7
8
9
X
X
X
X
X
X
X
X
Quang Tan Secondary School

Minh is from Viet Nam.
He is Vietnamese.
He speaks Vietnamese.
Quang Tan Secondary Schools
My name is Minh.
I am from Viet Nam.
I speak Vietnamese.
CANADA
FRANCE
AUSTRALIA
CHINA
JAPAN
VIET NAM
COUNTRY
LANGUAGE
NATIONALITY
CANADIAN
FRENCH
AUSTRALIAN
CHINESE
JAPANESE
VIETNAMESE
ENGLISH & FRENCH
FRENCH
ENGLISH
CHINESE
JAPANESE
VIETNAMESE
Quang Tan Secondary School
FURTHER PRACTICE
Mapped Dialogue
Quang Tan Secondary School
Who’s that?
Where … … from?
Which language does … speak?
… .. speaks …………….
That’s ………
… … from …………
What’s … .. nationality?
He is …………
Minh
is he
He is
Viet Nam
his
Vietnamese
he
He
Vietnamese
Quang Tan Secondary School
Who’s that?
Where … … from?
Which language does … .. speak?
… .. speaks …………..
That’s ………
… … .. from ……..
What’s … .. nationality?
She is …………
Joko
is she
She is
Japan
her
Japanese
she
She
Japanese
Quang Tan Secondary School
Who’s that?
Where … … … from?
Which language does … .. speak?
… .. speaks ………
That’s ………
… … .. from ………..
What’s … .. nationality?
She is …………
Marie
is she
She is
France
her
French
she
She
French
Quang Tan Secondary School
Who’s that?
Where … … from?
Which language does … speak?
… .. speaks …………
That’s ……
… … from ……..
What’s … .. nationality?
He is ………...
Lee
is he
He is
China
his
Chinese
he
He
Chinese
Quang Tan Secondary School
- Write where people are and which language they speak (using the pictures in A 1, on page 154)
- Prepare Unit 15 A 5,6,7.
Homework:
Quang Tan Secondary School
Thanks for your attention
 
Gửi ý kiến