Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 3. A trip to the countryside

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Tu soan
Người gửi: Nguyễn Thu Thủy
Ngày gửi: 10h:53' 21-01-2008
Dung lượng: 3.0 MB
Số lượt tải: 333
Số lượt thích: 0 người
Class 9B, An Tho junior secondary school
Choose the correct words to complete these sentences:
1. He is an ......student in the USA. He is from Vietnam. (exchange, best, better, change).
2. Lan is fifteen years old.Van is fifteen , too, so Lan is the ..... age as Van. ( as, same, like, similar).
3. As soon as he ....his work, he will come here.
( complete, completing, has completed, completes ).
4. Van likes the Parkers, he enjoys being a ......of their family. (people, member, daughter,person).
exchange
Completes)
same,
member
Choose the correct words to complete these sentences:
He is an exchange student in the USA. He is from Vietnam.
Lan is fifteen years old.Van is fifteen , too, so Lan is the same age as Van.
As soon as he completes his work, he will come here.
Van likes the Parkers, he enjoys being a member of their family.
Questions:
What do people do for a living in your country?
2. What do they do on the farm?
3. How do people relax?
Tuesday, November 7th , 2006
Unit 3
A trip to the countryside
Lesson 4: Reading P 25 –26
Văn
The Parkers
Tuesday, November 7th , 2006
Unit 3
A trip to the countryside
Lesson 4: Reading P 25 –26
I. Comprehension questions:

1. How long will Van stay there?
2. What do Mr and Mrs.Parker do?
3. How many children do they have?
4. What does Van do after finishing work?
5. How do the Parkers spend their weekend?
Tuesday, November 7th , 2006
Unit 3
A trip to the countryside
Lesson 4: Reading P 25 –26
Answers:
1. How long will Van stay there?
He will stay there till the beginning of October.
2. What do Mr and Mrs. Parker do?
Mr. Parker is a farmer and Mrs.Parker works part- time at
a grocery store.
3. How many children do they have?
They have two children.
4. What does Van do after finishing his work?
He feeds the chickens and collects the eggs.
5. How do the Parkers spend their weekend?
They eat hamburgers or hot dog while they watch Peter
play baseball.
Tuesday, November 7th , 2006
Unit 3
A trip to the countryside
Lesson 4: Reading P 25 –26
Matching
Tuesday, November 7th , 2006
Unit 3
A trip to the countryside
Lesson 4: Reading P 25 –26
maize:
II. Vocabulary
ngô
(to) feed:
cho ăn
(a) grocery store:
cửa hàng tạp hoá
(to) collect:
thu, lượm
part – time:
bán thời gian
Tuesday, November 7th , 2006
Unit 3
A trip to the countryside
Lesson 4: Reading P 25 –26
Complete the summary.Use the information from the passage:
A Vietnamese boy named Van is living with the Parker family in the American state of (1) ......... Mr. Parker is a (2)........ .....and Mrs.Parker works (3).................. at a grocery store in a nearby town.They have two children, (4) .......... and (5) .......... . Van often does chores (6).......... school. Sometimes he also helps on the (7) ......... .The family relaxes on Saturday afternoons and they (8)........ … Peter play (9) ............... . Van likes the Parkers,and he enjoys being a (10)................ of their family.
III. Summary:
Ohio
farmer
part-time
Peter
Sam
after
farm
watch
baseball
member
Tuesday, November 7th , 2006
Unit 3
A trip to the countryside
Lesson 4: Reading P 25 –26
Complete the summary.Use the information from the passage:
A Vietnamese boy named Van is living with the Parker family in the American state of Ohio. M.r. Parker is a farmer
and Mrs.Parker works part – time at a grocery store in a nearby town.They have two children, Peter and Sam Van often does chores after school. Sometimes he also helps on the farm The family relaxes on Saturday afternoons and they watch Peter play baseball Van likes the Parkers,and he enjoys being a member of their family.
III. Summary:
A: Where does Van live in the USA?
B: He lives in an American state of Columbus, Ohio.
A:…………………..
Tuesday, November 7th , 2006
Unit 3
A trip to the countryside
Lesson 4: Reading P 25 –26
Cues for talking:
Example exchange:
Tuesday, November 7th , 2006
Unit 3: A trip to the countryside
Lesson 4: Reading P 25 –26
IV. Homework
- Vocabulary (2 lines)
- Redo the "questions" (I).
ngô
cho ăn
cửa hàng tạp hoá
thu lượm
bán thời gian
Thanks very much for your attending !
 
Gửi ý kiến