Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 1. A visit from a pen pal

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Võ Thị Cúc
Ngày gửi: 16h:27' 18-09-2021
Dung lượng: 757.5 KB
Số lượt tải: 95
Số lượt thích: 0 người
WHICH COUNTRY IS IT?
WELCOME TO OUR CLASS

Matching
Matching
e. Hanoi
c. Jakarta
g. Kuala Lumpur
f. Manila
j. Singapore
h. Phnom Penh
i. Vientiane
d. Darussalam
a. Bangkok
b. Yangon
Period 4
Unit 1: A visit from a pen pal
Lesson 3: Read
New words:
divide (v)
region (n) = area (n)
religion (n)
Islam
Buddhism
Hindu
comprise (v) = consist of (v)
unit of currency (n)
instruction (n) = education (n)
compulsory (a)
Fill in the table with the right information about Malaysia
Malaysia
Area:
Population:
Climate:
Unit of currency:
Capital city:
Official religion:
National language:
Compulsory second language:
329,758
Over 22 million
Tropical climate
The ringgit
Kuala Lumpur
Islam
Bahasa Malaysia
English
b) True or false? Check the boxes.
The correct the false statements.

Malaysia is a member country of ASEAN.
There are two religions in Malaysia.
People speak only Malay in Malaysia.
Primary school children learn three languages at school.
All secondary school children learn in English
T
F
F
F
F
b) True or false? Check the boxes.
The correct the false statements.

Malaysia is a member country of ASEAN.
There are two religions in Malaysia.
People speak only Malay in Malaysia.
Primary school children learn three languages at school.
5. All secondary school children learn in English
T
F
F
F
F
2. There are more than two religions in Malaysia T
3. People don’t speak only Malay in Malaysia T
4. Primary school children learn one of three
languages at school. T
5. English is a compulsory second language. T
Interview:
A: You are going to visit Malaysia. Prepare some questions to
ask Maryam about her country.
B: You are Maryam, from Malaysia. You have to answer
A’s questions about your country.
Example:
A: Hi, Maryam. I am going to visit Malaysia on my summer
holiday. I’d like to know something about your country.
Can you help me?
B: Yes, certainly.
A: What language is spoken in your country?
B: Bahasa Malaysia, English, Chinese and Tamil.
A: Do children have to learn any foreign language in school?
B: Yes, English is a compulsory second language
in secondary school.
A: Ah, I see. What about the people? What are they like?
B: I think they are friendly.
A: How about the weather?
B: Like Vietnam. Malaysia has a tropical climate.
Homework

- Read the text about Malaysia again.

- Write something about Vietnam.
 
Gửi ý kiến