Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 13. Activities

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tươi
Ngày gửi: 09h:20' 14-03-2014
Dung lượng: 11.7 MB
Số lượt tải: 404
Số lượt thích: 0 người


Thursday, March 13th, 2014
Tan Binh secondary school

Welcome to our class 7A
Teacher: Nguyen Thi TuoiUnit 13
Activities
A1+2
A – Sportstable tennis
soccer
Swimmingbadminton
volleyball
SPORTS
tennis
1. baseball (n):
2. skateboarding (n):
3. roller-skating (n):
4. rollerblading (n):
5. surprise (v):
surprisingly (adv):
môn bóng chày
môn ván trượt
môn trượt patin (giày trượt có bánh xe ở 4 góc)
môn trượt patin (giày trượt có bánh xe dọc đế giày)
làm ngạc nhiên
đáng ngạc nhiên, đáng sửng sốt
NEW WORDS
6. result (n) :
kết quả
baseball (n):
skateboarding
(n)
roller-skating
(n)
rollerblading
(n)
Write names of the pictures
A recent survey of teenagers in the USA had some surprising results. The survey was a simple one. It asked teenagers : What sports do you like ?
LISTEN AND READ. THEN ANSWER THE QUESTIONS
Baseball was the most popular choice even though it is not one of the world’s most popular games. Millions of people play and watch it all round the world. Surprisingly, many teenagers said they liked table tennis.
These was the ten most popular sports.
a. What sport is the most popular in the USA?
Baseball is the most popular sport in the USA .
b. What other sports are also popular in the USA ?
They are : Skateboarding, roller-skating, rollerblading, basketball, football, volleyball, tennis, badminton, swimming.
ANSWER THE QUESTIONS.
c. Is baseball your favorite sport? If not, what is your first choice?
No, it isn’t. My favorite sport is volleyball.
Yes, it is.//
d. Do you like table tennis?
Yes, I do.//
No, I don’t.
Is baseball your favorite sport? If not, what is your first choice?
Yes, it is.
No, it isn’t. My favorite sport is volleyball.
No, it isn’t. I like badminton best.
Do you like table tennis?
Yes, I do.
No, I don’t.
Yes, I do.
PAI R WORK .
TAKE A CLASS SURVEY.
- Learn the new words by heart.
- Prepare Unit 13 (A3-A5 ).
- Do exercises in the workbook.
Homework
THANK YOU FOR ATTENTION!
the end
GOOD BYE!
 
Gửi ý kiến