MUỐN TẮT QUẢNG CÁO?

Thư mục

Quảng cáo

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Tìm kiếm theo tiêu đề

  Tìm kiếm Google

  Quảng cáo

  Quảng cáo

  Hỗ trợ kĩ thuật

  Liên hệ quảng cáo

  • (04) 66 745 632
  • 0166 286 0000
  • contact@bachkim.vn

  Unit 13. Activities

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Tạ Đoàn Minh Anh
  Ngày gửi: 23h:20' 13-03-2018
  Dung lượng: 3.6 MB
  Số lượt tải: 128
  Số lượt thích: 0 người
  Teacher Name: Ta Doan Minh Anh
  Class: 75
  Period 79
  UNIT 13 ACTIVITIES
  Lesson A: Sport (A4)
  What activities are these?
  GALKIWIN
  MINSIMGW
  NINRUNG
  PSKINGPI
  GOGJIGN
  MUPJIGN
  WALKING
  SWIMMING
  RUNNING
  SKIPPING
  JOGGING
  JUMPING
  1. What are they doing?

  2. Do you often take a walk?
  3. What are the benefits of walking?
  1.Read
  2. Vocabulary
  :
  (to) take part in
  participant :
  competition :
  (to) win the prize :
  (to) increase :
  (to) organize :
  người tham gia
  cuộc thi/cuộc đua
  giành giải thưởng
  gia tăng
  tổ chức
  Walking For Fun =
  WFF :
  Đi bộ cho vui
  Walk-to-school =
  WTS :
  Đi bộ tới trường
  tham gia

  WFF
  Walking
  for fun

  Tăng lên

  increase
  Ngu?i
  tham gia
  Cuộc
  thi

  Tham gia
  Chiến thắng
  giải thưởng
  WTS
  tổ
  chức
  organize
  competition
  participant
  Win
  the prize
  Walk
  to school

  Participate
  in
  Vocabulary
  check
  3.Lucky Sports
  Team A
  Team B
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  7
  8
  9
  10
  The writer takes part in Walking / Walking For Fun club.
  a. What sports activity does the writer take part in?
  Because their school team won the first prize last year and they wanted to keep the activity
  b. Why did the school children organize the WFF?
  One activity is a 5 km walk to the beach on Sunday morning. The other is a walk-to-school day.
  c. What are the two activities of the club?
  d. How far is it from the school to the beach?
  It is 5km from the school to the beach.
  Members living near school often take part in the WTS day
  f. Who often takes part in the WTS?
  Lucky Sport
  Lucky Sport
  e. Which day of the week is the WTS day of the club?
  Wednesday is the WTS day.
  The writer takes part in Walking / Walking For Fun club.
  a. What sports activity does the writer take part in?
  Because their school team won the first prize last year and they wanted to keep the activity
  b. Why did the school children organize the WFF?
  One activity is a 5 km walk to the beach on Sunday morning. The other is a walk-to-school day.
  c. What are the two activities of the club?
  d. How far is it from the school to the beach?
  It is 5km from the school to the beach.
  e. Which day of the week is the WTS day of the club?
  Wednesday is the WTS day.
  Members living near school often take part in the WTS day
  f. Who often takes part in the WTS?
  ………. 1. WFF is “ Walking For Friday”.
  …… 2. Last year, there was a district walking competition for teachers.
  ……….3. The regular activity of the club is a 10 km walk to the beach on Sunday morning.
  ……….4. Another activity is a walk - to – school day
  (or WTS day).
  ……….5. Walking is a fun, easy and inexpensive activity.
  F
  F
  F
  T
  T
  Fun
  school children
  5
  4. True or False
  Benefits of walking
  Healthy
  Fun
  Keep fit
  Homework
  Learn by heart all newwords.
  - Prepare the next lesson (B1,2).
  GOODBYE! SEE YOU AGAIN!
   
  Gửi ý kiến