Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 13. Activities

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Tạ Đoàn Minh Anh
Ngày gửi: 23h:20' 13-03-2018
Dung lượng: 3.6 MB
Số lượt tải: 168
Số lượt thích: 0 người
Teacher Name: Ta Doan Minh Anh
Class: 75
Period 79
UNIT 13 ACTIVITIES
Lesson A: Sport (A4)
What activities are these?
GALKIWIN
MINSIMGW
NINRUNG
PSKINGPI
GOGJIGN
MUPJIGN
WALKING
SWIMMING
RUNNING
SKIPPING
JOGGING
JUMPING
1. What are they doing?

2. Do you often take a walk?
3. What are the benefits of walking?
1.Read
2. Vocabulary
:
(to) take part in
participant :
competition :
(to) win the prize :
(to) increase :
(to) organize :
người tham gia
cuộc thi/cuộc đua
giành giải thưởng
gia tăng
tổ chức
Walking For Fun =
WFF :
Đi bộ cho vui
Walk-to-school =
WTS :
Đi bộ tới trường
tham gia

WFF
Walking
for fun

Tăng lên

increase
Ngu?i
tham gia
Cuộc
thi

Tham gia
Chiến thắng
giải thưởng
WTS
tổ
chức
organize
competition
participant
Win
the prize
Walk
to school

Participate
in
Vocabulary
check
3.Lucky Sports
Team A
Team B
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
7
8
9
10
The writer takes part in Walking / Walking For Fun club.
a. What sports activity does the writer take part in?
Because their school team won the first prize last year and they wanted to keep the activity
b. Why did the school children organize the WFF?
One activity is a 5 km walk to the beach on Sunday morning. The other is a walk-to-school day.
c. What are the two activities of the club?
d. How far is it from the school to the beach?
It is 5km from the school to the beach.
Members living near school often take part in the WTS day
f. Who often takes part in the WTS?
Lucky Sport
Lucky Sport
e. Which day of the week is the WTS day of the club?
Wednesday is the WTS day.
The writer takes part in Walking / Walking For Fun club.
a. What sports activity does the writer take part in?
Because their school team won the first prize last year and they wanted to keep the activity
b. Why did the school children organize the WFF?
One activity is a 5 km walk to the beach on Sunday morning. The other is a walk-to-school day.
c. What are the two activities of the club?
d. How far is it from the school to the beach?
It is 5km from the school to the beach.
e. Which day of the week is the WTS day of the club?
Wednesday is the WTS day.
Members living near school often take part in the WTS day
f. Who often takes part in the WTS?
………. 1. WFF is “ Walking For Friday”.
…… 2. Last year, there was a district walking competition for teachers.
……….3. The regular activity of the club is a 10 km walk to the beach on Sunday morning.
……….4. Another activity is a walk - to – school day
(or WTS day).
……….5. Walking is a fun, easy and inexpensive activity.
F
F
F
T
T
Fun
school children
5
4. True or False
Benefits of walking
Healthy
Fun
Keep fit
Homework
Learn by heart all newwords.
- Prepare the next lesson (B1,2).
GOODBYE! SEE YOU AGAIN!
 
Gửi ý kiến