Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 15. Countries

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Hương
Ngày gửi: 08h:02' 08-04-2015
Dung lượng: 49.4 MB
Số lượt tải: 184
Số lượt thích: 0 người
WELl COME TO OUR CLASS


Good Afternoon Everybody
Well come to our class
Teacher: Nguyen Thi Huong
Quang Tan secondary school


Wednesday, April 8th 2015 Unit 15: Countries

Period 92: Lesson 3
B. Cities ,buiding and people
* New words:
- building (n):
cao ốc.
- population (n):
dân số
- capital (n):
th? dụ.
- million (n):
triệu.
Ex: Kien is tall
Hung is taller than Kien
Tuan is the tallest

* Comparison:
* Comparative:
S1 + is/am/are + adj-er + than + S2.
* Superlative :
S + is/am/are + the + adj-est ...
Ex: big -> bigger -> the biggest
tall -> taller -> the tallest
small -> smaller -> the smallest
Ex: Kien is tall
Hung is taller than Kien.
Tuan is the tallest
a big building
a bigger building
the biggest building
a small house
a smaller house
the smallest house
a tall building
a taller building
the tallest building
Ha Noi :
2.6 million
2.6 triệu
13.6 million
6.3 million
Mexico City is the biggest city in the world.
It has a population of 13. 6 million.
Tokyo is smaller.
It has a population of 12 million.
London is the smallest of these three cities.
It has a population of 6.3 million.
Viet Nam`s cities are small.
The capital city has a population of 2.6 million.
Ho Chi Minh City is bigger than the capital.
It has a population of 3.5 million.
8:03 AM
18
*. True or False? Check (T or F) the boxes
Mexico City is the biggest city in the world.

2. Tokyo is smaller

3. London is of these three cities

4. Viet Nam` s cities are small

5. Ho Chi Minh city is bigger than Hanoi
the biggest
the smallest
T
T
F
T
T
* Answer the questions:
a) Is Ha Noi bigger than Ho Chi Minh City?

b) Which is the biggest city in the world?

c) Which is bigger : London or Tokyo?
No, it isn’t
Mexico is the biggest city in the world
Tokyo is bigger than Londoǹ
Answer key:
Is Ha Noi bigger than Ho Chi Minh city?
No, it isn’t.
b) Which is the biggest city in the world?
Mexico is the biggest city in the world
c) Which is bigger: London or Tokyo?
=> Tokyo is bigger than London.
1. Mai / small/ than/ her sister.
2. Everest /the/ high / mountain/in the world.
3. Thu`s school / big/than/ Phong`s school.
4. Hoi An /the/ old / town/ in Viet Nam.
MAKE UP SENTENCES
=> Mai is smaller than her sister.
=>Everest is the highest mountain in the world.
=>Thu`s school is bigger than Phong`s school.
=> Hoi An is the oldest town in Viet Nam.
Mexico City
=> Tokyo is bigger than London.
Mexico City
=> Mexico City is the biggest city in the world.
Mexico City
=> No, it isn’t.
Mexico City
=> Hoang Long bridge is the biggest in Thanh Hoa.
Mexico City
=> Phanxipang is the highest mountain in Viet Nam.
Mexico City
=> No, it isn’t.
Mexico City
Sau đợt mở rộng địa giới hành chính vào tháng 8 năm 2008, Hà Nội hiện nay gồm 12 quận, 1 thị xã và 17 huyện ngoại thành,là thành phố lớn nhất Việt Nam về diện tích với 3328,9 km2, đồng thời cũng là địa phương đứng thứ nhì về dân số với 6.699.600 người (2011). 
Ha Noi

REMEMBER
* Comparative:
S1 + tobe + adj-er + than + S2.
* Superlative :
S + tobe + the + adj-est ...
big -> bigger -> the biggest
tall -> taller -> the tallest
small -> smaller -> the smallest
HOMEWORK
Exercise 4/p 72 : Write comparative sentences
eg: Nam/ tall / Ba
Nam is taller than Ba.
Exercise 5 / p73 : Write superlative sentences
eg: Nam/ tall/ boy/ his class
Nam is the tallest boy in his class.
Mexico City
1
3
4
5
6
2
10
20
30
40
50
60
10
20
30
40
50
60
A
B
70
70
80
80
 
Gửi ý kiến