Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 6. After school

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn hai Minh
Ngày gửi: 21h:54' 25-02-2018
Dung lượng: 6.5 MB
Số lượt tải: 644
Số lượt thích: 0 người
Thursday, November 14th , 2013
Unit 6:AFTER SCHOOL
B. Let`s go!
Lesson 35: B2
I. PRE – READING.
UNIT 6: AFTER SCHOOL
B. LET`S GO!
Lesson 35: B2
1. Vocabulary.
- teenager (n):
- Scout (n):
- Guide (n):
→ musical instrument (n):
- coin (n):
- model (n):
- instrument (n):
- organization (n):
thiếu niên
hướng đạo sinh nam
hướng đạo sinh nữ
dụng cụ âm nhạc
đồng xu
mẫu
tổ chức
I. PRE – READING.
UNIT 6: AFTER SCHOOL
B. LET`S GO!
Lesson 35: B2
II. WHILE – READING.
1. Vocabulary.
2. Open prediction.
- What American teenagers like to
do in the free time?
1. Eat in fast food restaurants
2. Attend youth organizations such
as scouts and guides
3. Learn to play a musical
instrument such as the guitar
4. Go shopping
5. Watch television
6. Go to the movies
7. Listen to music
8. Collect things such as stamps or
coins
9. Make model of things such as
cars or planes
10. Help old people with their
shopping or cleaning.
A magazine survey of 13 years old shows what American teenagers like to do in their free time. Here are the top ten most popular activities.
2. READ AND DISCUSS
I. PRE – READING.
UNIT 6: AFTER SCHOOL
B. LET`S GO!
Lesson 35: B2
II. WHILE – READING.
1. Vocabulary.
2. Open prediction.
- What American teenagers like to
do in the free time?
10 activities in book – P65.
1. Check.
I. PRE – READING.
UNIT 6: AFTER SCHOOL
B. LET`S GO!
Lesson 35: B2
II. WHILE – READING.
2. Compares
1. Check.
1. Eat in fast food restaurants
2. Attend youth organizations such
as scouts and guides
3. Learn to play a musical
instrument such as the guitar
4. Go shopping
5. Watch television
6. Go to the movies
7. Listen to music
8. Collect things such as stamps or
coins
9. Make model of things such as
cars or planes
10. Help old people with their
shopping or cleaning.
A magazine survey of 13 years old shows what American teenagers like to do in their free time. Here are the top ten most popular activities.
2. READ AND DISCUSS
1. Eat in fast food restaurants
2. Attend youth organizations such
as scouts and guides
3. Learn to play a musical
instrument such as the guitar
4. Go shopping
5. Watch television
6. Go to the movies
7. Listen to music
8. Collect things such as stamps or
coins
9. Make model of things such as
cars or planes
10. Help old people with their
shopping or cleaning.
3. ……
4. …….
5. …….
6. …….
7. …….
8. ……..
9. ……..
10. …….
1. Go shopping
2. Attend youth organizations
1-Go shopping
2. Attend youth organizations
I. PRE – READING.
UNIT 6: AFTER SCHOOL
B. LET`S GO!
Lesson 35: B2
II. WHILE – READING.
III. POST – READING.
In a group of four, ask your friends what they like doing in their free time. Make a list of your group’s favorite leisure activities
Go shopping
Listen to music
Watch television
Play soccer
Ex: What do you do in your free time?
PLAY GAME: "THE MAGIC HAT".
40
10
20
30
80
90
100
40
60
50
70
What is she doing ?
She is writing a letter.
What does he do in his free time?
He plays the guitar.
What are they doing?
They are eating.
What does he do?
He helps the old people.
What do the boys do in their free time?
They play soccer.
He _____to the _____.
goes
beach
- She is_________the dishes.
1- washes
2- wash
3- washing
4- to wash
washing
They are playing __________.
marbles
Let/ computer games.
winter
Let’s play computer games.
What about/ rehearse a play?
What about rehearsing a play?
HOMEWORK
- Learn by heart new words.
- Write the top 10 most popular activities in your free time
- Prepare: B3 page 66.
THANK YOU FOR ATTENTION!
The end
GOOD BYE!
HAPPY TEACHER` S DAY
Reading /
studying
Swimming
3
Playing
soccer
12
11
Playing
games
10
1
play
volleyball
9
Watching
television
5
4
8
6
2
7
A
B
WINNER
WINNER
KQ
KQ
3
11
10
12
9
1
5
4
8
6
2
7
K
 
Gửi ý kiến