Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 9. At home and away

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Nga
Ngày gửi: 13h:43' 24-01-2016
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 32
Số lượt thích: 0 người
Good morning Everybody
WELCOME TO CLASS 7A
was/
were
ordinary/
past tense
verbs
8. be
went
1. go
saw
2. see
had
7. have
bought
3. buy
wore
6. wear
ate
5. eat
took
4. take
Click here


Unit 9
AT HOME AND AWAY
B1,2
B - Neighbors
5- material (n):
6- dressmaker (n):
3- hairdresser (n):
chất liệu / vật liệu (vải)
thợ may quần áo phụ nữ
thợ uốn tóc nữ
7- clever (adj):
khéo tay
1- neighbor (n):
người hàng xóm
2- cut – cut (v):
4- make – made (v):
cắt
chế tạo, làm
Vocabulary:


Unit 9
AT HOME AND AWAY
B – Neighbors (1,2)
1. listen. Then practice with a partner
5- material (n):
6- dressmaker (n):
3- hairdresser (n):
chất liệu / vật liệu (vải)
thợ may quần áo phụ nữ
thợ uốn tóc nữ
7- clever (adj):
khéo tay
1- neighbor (n):
người hàng xóm
2- cut – cut (v):
4- make – made (v):
cắt
chế tạo, làm
Vocabulary:


Unit 9
AT HOME AND AWAY
B – Neighbors (1,2)
1. listen. Then practice with a partner
5- material (n):
6- dressmaker (n):
3- hairdresser (n):
chất liệu / vật liệu (vải)
thợ may quần áo phụ nữ
thợ uốn tóc nữ
7- clever (adj):
khéo tay
1- neighbor (n):
người hàng xóm
2- cut – cut (v):
4- make – made (v):
cắt
chế tạo, làm
Vocabulary:


Unit 9
AT HOME AND AWAY
B – Neighbors (1,2)
1. listen. Then practice with a partner
LISTEN. THEN PRACTICE WITH A PARTNER
a. Hoa has short hair.
b. Hoa has a nice dress.
c. Hoa’s aunt is a teacher.
d. Hoa’s neighbor is a farmer.
TRUE / FALSE PREDICTIONS.
T
T
F
F
hairdresser
dressmaker
Now answer.
a. What does Hoa’s aunt do?
……………………………………..
She is a hairdresser
Now answer.
……………………………………..
b. What does Mrs. Mai do?
She is a dressmaker

Grammar:
Yes –no question:
Did + S + V0 + O ?
Answer:
- Yes, S + did
- No, S + didn’t
Ex: Did hoa buy the dress?
- No, She didn’t
ANSWER.
Use:
Yes, he/she did
No, he/she didn’t
a. Did Hoa buy the dress?
b. Did her aunt make Hoa’s dress?
c. Did her aunt cut Hoa’s hair?
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
No, she didn’t
No, she didn’t
Yes, she did
Use informations in the dialogue and make more Yes/ No questions.
No, he didn’t
Ex: Did Hoa’s uncle cut her hair ?
Homework
Learn by heart new words and review structures.
Write 3 activities you did and didn’t do yesterday.
- Prepare: B3,4
THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!

Good bye and see you again!
 
Gửi ý kiến