Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 9. At home and away

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: phan ngoc diem kieu
Ngày gửi: 16h:50' 28-01-2016
Dung lượng: 776.5 KB
Số lượt tải: 17
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO ENGLISH CLASS

UNIT 9: AT HOME AND AWAY
LANGUAGE FOCUS 3
1. How much is it ?
2. Prepositions.
1. HOW MUCH IS IT ?
Structures:
1. How much +is / are + S ?
2. How much + do/ does + S + cost?
 It’s/ They’re + price (giá tiền)

LAN: How much is the green dress?
ASSISTANT: It’s 30,000 dong
LAN: And what about the violet dress?
ASSISTANT: It’s 35,000 dong
1. HOW MUCH IS IT ?
a. Work with a partner
Violet dress
green dress
green shirt
Red shirt
Blue hat
Yellow hat
b. Now make similar dialogues:
1. HOW MUCH IS IT ?
b. Now make similar dialogues:
1. HOW MUCH IS IT ?
Lan: How much is the green dress ?
Assistant: It’s 30,000 dong
Lan: And what about the violet dress ?
Assistant: It’s 35,000 dong
the green shirt
20,000
the red shirt
22,000
2. PREPOSITIONS:
Matching:
near a. ở bên trái
opposite b. ở gần
between c. ở bên phải
beside/ next to d. đối diện
to the right e. ở giữa
to the left f. bên cạnh
Restaurant
Bookstore
Minimart
Park
Hairdresser
Clothing
store
Shoe
store
Library
Hai Ba Trung street
Hue street
Tay Ho strret
2. PREPOSITIONS:
a. Look at the map. Write the location of each store.
The shoe store is
The shoe store is on Hai Ba Trung Street.
It’s next to/ near the clothing store to the right.
The bookstore is
The minimart is
The hairdresser’s is
The library is
The restaurant is
The restaurant is on Hue street. It’s next to/beside the bookstore to the left.
The bookstore is on Hue street. It’s between the restaurant and the minimart.
The minimart is on Hue street. It’s next to/beside the bookstore to the right.
The hairdresser’s is on Tay Ho street. It’s in the part to the right.
The library is on Tay Ho street. It’s opposite the hairdresser’s.
b. Look at the table. Ask and answer question with a partner.
How far is it from the shoe store to the minimart?
It’s 500 meters.
Ask and answer with the cue words:
White hat / 30.000 dong
Blue dress/ 180.000 dong
Yellow skirt/ 250.000

Practice writing, remembering meaning of structures.
Prepare unit 10: A1 for next period
Homework
GOODBYE
 
Gửi ý kiến