Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 9. At home and away

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần bảo nhi
Ngày gửi: 17h:52' 28-01-2016
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 45
Số lượt thích: 0 người
welcome to our class
1. go
MATCHING
2. have
3. buy
4. return
5. take
6. be
a.bought
b. took
c. went
d. were/was
e. had
f. returned
UNIT 9: AT HOME AND AWAY
A- A holiday in Nha Trang (2,3)
2. Listen and read. Then answer the question.
Nha Trang
Tri Nguyen Aquarium
New words:
1. a shark(n):
Cá mập
2. a dolphin (n) :
cá heo
3.a turtle (n) :
con rùa
4.a crab (n) :
con cua
5. a cap (n) :
mũ lưỡi trai
6. a poster (n) :
áp phích / tranh khổ lớn
UNIT 9: AT HOME AND AWAY
A- A holiday in Nha Trang (2,3)
2. Listen and read. Then answer the question.
7. Wear→wore (v):
Mặc, đội
New words:
1. a shark(n):
Cá mập
2. a dolphin (n) :
cá heo
3.a turtle (n) :
con rùa
4.a crab (n) :
con cua
5. a cap (n) :
6. a poster (n) :
áp phích / tranh khổ lớn
UNIT 9: AT HOME AND AWAY
A- A holiday in Nha Trang (2,3)
2. Listen and read. Then answer the question.
7. Wear→wore (v):
Mặc, đội
mũ lưỡi trai
Matching
e)
d)
b)
1. shark:
3. turtle:
2. dolphin:
5. cap:
6. poster:
4. crab:
a)
c)
f)
7. Wear→wore(v):
Mặc, đội
UNIT 9: AT HOME AND AWAY
A- A holiday in Nha Trang (2,3)
2. Listen and read. Then answer the question.
T/ F statement prediction:
1. Liz and her parents went to Nha Trang.
2. She bought sharks, dolphins and turtles.
3. A cap had a picture of a dolphin on it.
4. Her parents ate fish and crab for lunch.
5. There was a souvenir shop near the aquarium.

T
F
saw
T
T
F
exit of
the aquarium.
UNIT 9: AT HOME AND AWAY
A- A holiday in Nha Trang (2,3)
2. Listen and read. Then answer the question.
1. Who went to the aquarium with Liz ?
2.What did the Robinsons see there ?
3.What did they buy in the souvenir shop ?
4. Did Liz like the cap ?Which sentence tell you this?
5.Do Mr and Mrs Robinson like to eat seafood?How do you know?
6. Why did Liz eat noodles for lunch ?
1. Who went to the aquarium with Liz ?

2.What did the Robinsons see there ?

3.What did they buy in the souvenir shop ?

4. Did Liz like the cap ?Which sentence tell you this?

5.Do Mr and Mrs Robinson like to eat seafood?How do you know?

6. Why did Liz eat noodles for lunch ?
Her parents went to the aquarium with her.
They saw sharks, dolphins, turtles and many types of fish.
They bought a cap and a poster.
Yes, she did. She wore the cap all day.
Yes, they do. They ate fish and crab.
Because she remembered the beautiful fish in the aquarium.
Now tell the story of Liz’s trip to Tri Nguyen Aquarium
The Robinson family went to the aquarium.
They saw sharks, dolphins, turtles and many different types of fish.
Mr. Robinson bought Liz a cap.
The cap had a picture of a dolphin on it.
Mr. and Mrs. Robinson ate seafood but Liz ate noodles.
LISTEN. WRITE THE LETTER OF THE SENTENCES YOU HEAR

Learn by heart new words.
Rewrite the answers ( Part A2/P88) and the story ( Part A2/P.88
Prepare A 4 ( P89-90 )
THANK YOU VERY MUCH

 
Gửi ý kiến