Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 9. At home and away

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Triệu Khả Văn
Ngày gửi: 08h:34' 04-01-2022
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 301
Số lượt thích: 0 người


Unit 9:
AT HOME AND AWAY
REVISION
Give the past form of these verbs:
went
bought
talked
visited
had
was/were
saw
arrived
took
returned
took
Liz and her parents went to Tri Nguyen Aquarium in Nha
Trang. They saw sharks, dolphins and turtles. They saw
many different types of fish. Liz thought the colorful little
fish were the most beautiful.
There were a souvernir shop near the exit of the aquarium.
Mr. Robinson bought Liz a cap. It had a picture of dolphin on
it. Liz wore the cap all day. Mrs. Robinson bought a poster.
She put it on the wall at home.
After their visit to the aquarium, the Robinsons went to a
food stall for lunch. Mr. And Mrs. Robinson ate fish and
crab. Liz looked at the fish. She remembered the beautiful
fish in the aquarium. She ate noodles instead.
New words:
- shark (n) :
Cá mập
- dolphin (n) :
Cá heo
- turtle (n) :
Con rùa
- crab (n) :
Con cua
- cap (n) :
Mũ lưỡi trai
- poster (n) :
Áp phích / tranh khổ lớn
*Answer the questions:
Who went to the aquarium with Liz?

b) What did the Robinsons see there?

c) What did they buy in the souvenir shop?

d) Did Liz like the cap? Which sentence tells you this?

e) Do Mr. and Mrs. Robinson like to eat seafood? How do you know?

f) Why did Liz eat noodles for lunch?
=> Her parents went to the aquarium with her.
=> They saw sharks, dolphins, turtles and many different types of fish.
=> They bought a cap and a poster.
=> Yes, she did. Liz wore the cap all day.
=> Yes. They ate fish and crab.
=> Because she remembered the beautiful fish in the aquarium.
Now tell the story of Liz’s trip to Tri Nguyen Aquarium.

Begin with:

a) The Robinson family went to the Aquarium

b) They saw sharks, dolphins, turtles and many colorful fish.
c) There was a souvenir shop near the exit of the aquarium.
Tri Nguyen
TRI NGUYEN AQUARIUM
d) Mr. Robinson bought Liz a cap with a picture of a dolphin on it. Mrs. Robinson bought a poster.
e) After their visit to the aquarium, the Robinson went to a food stall. Mr. and Mrs. Robinson ate fish and crab and Liz ate noodles.
HOMEWORK
Learn new words and the past form of the verbs.
Read the text again.
Copy all the lesson at home.
Prepare Unit 9: A3 – page 89.
 
Gửi ý kiến