Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 9. At home and away

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Như
Ngày gửi: 10h:34' 19-07-2014
Dung lượng: 8.7 MB
Số lượt tải: 64
Số lượt thích: 0 người
Welcome the teachers to our class !
- Sewing (n)
: Công việc may vá
Saturday, January 17th, 2010
Unit 9 (cont): At home and away
Lesson 6: B(3,4) /p 93, 94. Neighbours
I – Vocabulary:
: Máy khâu
- Sewing (n)
: Công việc may vá
: Sở thích riêng
Saturday, January 17th, 2010
Unit 9 (cont): At home and away
Lesson 6: B(3,4) /p 93, 94. Neighbours
I – Vocabulary:
: Máy khâu
- Sewing (n)
: Công việc may vá
: Sở thích riêng
: Tấm đệm gối

Unit 9 (cont): At home and away
Lesson 6: B(3,4) /p 93, 94. Neighbors
I – Vocabulary:
: Máy khâu
- Sewing (n)
: Công việc may vá
: Sở thích riêng
: Tấm đệm gối
- (to) Try sth on
: (Mặc, di, dội) thử cái gỡ
- (to) Fit
: V?a, h?p (kích c?)
Matching

Unit 9 (cont): At home and away
Lesson 6: B(3,4) /p 93, 94. Neighbours
I – Vocabulary:
: Máy khâu
- Sewing (n)
: Công việc may vá
: Sở thích riêng
: Tấm đệm gối
- (to) Try sth on
: (Mặc, di, dội) thử cái gỡ
- (to) Fit
: V?a, h?p (kích c?)
II - Open prediction:
- Predict 2 things Hoa made.
sp
a) What did Hoa learn to use?
b) What did she make first?
c) What color was the cushion?
d) What did she make next?
e) What color was the skirt?
f) How did the skirt look?
g) What was the problem with this skirt?
h) Who helped Hoa?
i) How did the skirt fit finally?
III - Comprehension questions ( a? i)/P93
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Lucky numbers
1. What did Hoa learn to use?
? She learned how to use a sewing machine.
Back
Lucky Number
Back
3. What did she make first?
? She made a cushion for her arm chair.
Back
4. What color was the cushion?
? It was blue and white.
Back
5. What did she make next?
? She made a skirt.
Back
Lucky Number
Back
7. How did the skirt look?
? It looked very pretty.
Back
8. What was the problem with this skirt?
? It was too big.
Back
9. Who helped Hoa?
? (Hoa`s neighbour did).
Back
? Hoa`s neighbour helped her.
10. What color was the skirt?
? It was green with white flowers on it.
Back
Lucky Number
Back
12. How did the skirt fit finally?
? It fitted very well.
Back
IV - Retell how Hoa did the sewing work, basing on the pictures and word cues.
Hoa thought sewing was a useful hobby.
1) She decided to learn how to sew.
2) She bought some material.
3) First, Hoa made a cushion for her arm chair. Next, she made a skirt. It looked pretty.
4) Hoa tried it on. It was too big.
5) Mrs Mai, Hoa`s neighbour helped her. It fitted very well.
Hoa thought sewing was a useful hobby.
Now, look at the pictures and retell the text again.
1
2
3
4
5
V - Homework
Learn by heart the new words.
Retell the text about Hoa`s sewing work.
Do exercise 4. p94 (in text book)
* Write. Put the verbs in brackets in the simple past tense.
Thanks for your attending!
 
Gửi ý kiến