Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 29. Các loại hoa

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thị Thu Hiền
Ngày gửi: 15h:34' 20-10-2014
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 96
Số lượt thích: 0 người
1. Phân chia các nhóm hoa căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa
BÀI 29.CÁC LOẠI HOA
Xác định bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa của các hoa trên?
x
x
x
x
x
x
x
x
BÀI 29.CÁC LOẠI HOA
Quan sát các hoa mang đế lớp và hoà thành cột 2,3,4 của bảng sau
Chọn những từ thích hợp trong các từ hoa đơn tính, hoa đực, hoa lưỡng tính, hoa cái điền vào chỗ trống trong các câu sau đây:
Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa có thể chia hoa thành 2 nhóm chính:
Những hoa có đủ nhị và nhuỵ gọi là ...................
Những hoa thiếu nhị hoặc nhuỵ gọi là .......................
+ Hoa đơn tính chỉ có nhị gọi là .................
+ Hoa đơn tính chỉ có nhuỵ gọi là ...................
hoa lưỡng tính
hoa đơn tính
hoa đực
hoa cái
BÀI 29.CÁC LOẠI HOA
x
x
x
x
x
x
x
x
BÀI 29.CÁC LOẠI HOA
Hoa lưỡng tính
Hoa lưỡng tính
Hoa lưỡng tính
Hoa lưỡng tính
Hoàn ch?nh nốt cột cuối cùng trong bảng dưới đây:
2. Phân chia các nhóm hoa dựa vào cách xếp hoa trên cây
BÀI 29.CÁC LOẠI HOA
Hoa mọc đơn
Hoa mọc thành cụm
BÀI 29.CÁC LOẠI HOA
Hoa Sen
Hoa mọc đơn
BÀI 29.CÁC LOẠI HOA
Hoa bí
Hoa mọc đơn
BÀI 29.CÁC LOẠI HOA
Hoa ổi
Hoa mọc đơn
BÀI 29.CÁC LOẠI HOA
Hoa cúc
Hoa mọc
thành cụm
BÀI 29.CÁC LOẠI HOA
Hoa vạn thọ
Hoa mọc
thành cụm
BÀI 29.CÁC LOẠI HOA
Hoa huệ
Hoa mọc
thành cụm
BÀI 29.CÁC LOẠI HOA
Chọn câu trả lời đúng:
Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa có thể chia hoa thành 2 nhóm chính là:
A.Hoa mọc thành cụm và hoa đơn độc
B.Hoa lưỡng tính và hoa đơn tính
C.Hoa lưỡng tính và hoa đơn độc
D.Hoa lưỡng tính và hoa mọc thành cụm
BÀI 29.CÁC LOẠI HOA
-Xem trước bài thụ phấn
-Trả lời câu hỏi SGK
Những hoa nhỏ mọc thành cụm thu hút nhiều sâu bọ, giúp nhiều hoa được thụ phán ? tăng năng suất cây trồng ? liên quan đến thụ phấn
 
Gửi ý kiến