Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài giảng tiếng anh 12

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Mai Hương
Ngày gửi: 16h:27' 13-04-2017
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO OUR CLASS!
Put the suporting details in the correct rows
1. has long eyelashes
10. is a very strange bird
2. sleeps during the day
3. talks with sounds
4. lives near the North Pole
5. has a big stomach
6. catches animals and fish
7. travels in a group
8. spends a lot of time in the water
9. stores heat in its body
house
apartment
building
building
high = tall
25 floors
1
2
3
4
5
elevator
button
push a button
stair
up and down
A
B
C
D
E
I. Pre-reading
Vocabulary
LESSON 1: WHY ARE ELEVATORS IMPORTANT?(1)
UNIT II: HOW? WHY?
elevator (v)
button (n)
stair (n)
climb (v)
carry (v)
modern (adj)
wonderful (adj)
could
cầu thang máy
nút
bậc cầu thang
trèo
hiện đại
mang, vác
tuyệt vời
có thể
thật, thật ra
really (adv)
I. Pre-reading
Vocabulary
LESSON 1: WHY ARE ELEVATORS IMPORTANT?(1)
UNIT II: HOW? WHY?
WHY ARE ELEVATORS IMPORTANT?
An elevator is wonderful. It is really only a small room. Rooms usually stay in one place. Elevators travel up and down all day long.
Sometimes a worker stands in the elevator. He or she runs it up and down.
In modern elevators there is no worker. The people walk in. They know what floors they want. They push a button and the elevator goes to that floor. It is all very fast and easy.
Elevators are very important to us. Why? Think about a tall building. Maybe it has twenty floors. Maybe it has fifty or more. Who can walk up all those stairs? Maybe people can climb them one time. Can someone climb thirty floors to an office every day?
Can small children walk up to their apartments on the twenty- fourth floor? Can their mother and father carry food up all those stairs? Of course not.
We can have high buildings because we have elevators. We could not have all the beautiful tall buildings in the world without elevators. They are really wonderful.
LESSON 1: WHY ARE ELEVATORS IMPORTANT?(1)
I. Pre-reading
II. White-reading
LESSON 1: WHY ARE ELEVATORS IMPORTANT?(1)
I. Pre-reading
1. Who can walk all those…………..?
2. An………………is………………..
3. Can their mother and father …………food up all those stairs?
4. It is …………only a small room.
5. Maybe people can …………them one time.
6. They push a…………… and the elevator goes to that floor.
7. In…………… elevators there is no worker.
8. We …..….not have all beautiful tall buildings in the world without elevators
worker
button
really
Vocabulary
modern
office
wonderful
could
stairs
carry
elevator
climb
push
II. White-reading
LESSON 1: WHY ARE ELEVATORS IMPORTANT?(1)
I. Pre-reading
1. It is …………only a small room.
2. Maybe people can …………them one time.
3. They push a…………… and the elevator goes to that floor.
4. An………………is………………..
5. Can their mother and father …………food up all those stairs?
6. We …..….not have all beautiful tall buildings in the world without elevators
7. Who can walk all those…………..?
8. In…………… elevators there is no worker.
button
really
Vocabulary
modern
wonderful
could
stairs
carry
elevator
climb
II. White-reading
LESSON 1: WHY ARE ELEVATORS IMPORTANT?(1)
I. Pre-reading
Vocabulary
II. White-reading
Free practice
Put the letters in the correct order
1. u, f, l, w, n, d, o, e, r
2. t, e, v, o, e, r, l, a
3. i, s, a, t, r
4. u, o, t, b, n, t
5. e, l, r, l, a, y
wonderful
elevator
stair
button
really
Building
Floor
Stair
Elevator
Apartment
Office
Write the Networks
Room
HẾT GiỜ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
 
Gửi ý kiến