Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 3. Bài tập thực hành - Hình chiếu của vật thể

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lại Minh Anh
Ngày gửi: 20h:05' 19-09-2022
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 237
Số lượt thích: 0 người
*BÀI 3: Bài tập thực hành *HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ
*_Bài tập_
*Cho vaät theå vôùi caùc höôùng chieáu A, B, C vaø caùc hình chieáu 1, 2, 3
*Haõy ñaùnh daáu (x) vaøo baûng 2.1 ñeå chæ roû söï töông quan giữa caùc höôùng chieáu vôùi caùc hình chieáu. *Ghi teân goïi caùc hình chieáu 1, 2, 3 vaøo baûng 2.2.
*2
*3
*C
*A
*B
*1
*_Đáp án_
*2
*3
*C
*B
*1
*A
*B
*C
*1
*2
*3
*Höôùng chieáu
*Hình chiếu
*Tên hình chiếu
*1
*2
*3
*A
*Hình chiếu
*x
*x
*x
*Hình chiếu cạnh
*Hình chiếu đứng
*Hình chiếu bằng
*BAØI 3: Bài tập thực hành: *Hình chiếu của vật thể *
*MỤC TIÊU BÀI HỌC: *1. Biết được giữa *2. Biết được
*sự liên quan
*hướng chiếu
*hình chiếu.
*cách bố trí các hình
*chiếu trên bản vẽ kĩ thuật
*và
*C
*B
*A
*A
*B
*C
*đứng
*
*
*bằng
*cạnh
*Hình chiếu
*Hướng chiếu
*A
*B
*C
*đứng
*
*
*bằng
*cạnh
*Hình chiếu
*Hướng chiếu
*C
*B
*A
*x
*x
*x
*x
*x
* I. CHUẨN BỊ : *Dụng cụ: thước, êke, compa, bút chì, tẩy,… *Vật liệu: Giấy vẽ khổ A4 (297mm x 210mm) * Vở bài tập, giấy nháp,….

Cho vật thể hình cái nêm với ba hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1, 2, 3 như hình 3.1. Đánh dấu (x) vào bảng 3.1 để chỉ rõ sự tương quan giữa các hình chiếu và các hướng chiếu. Vẽ lại các hình chiếu 1,2,3 cho đúng vị trí của chúng ở trên bản vẽ kỹ thuật.
*II. NỘI DUNG
* Cho vật thể hình cái nêm với ba hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1, 2, 3 như hình 3.1. Đánh dấu (x) vào bảng 3.1 để chỉ rõ sự tương quan giữa các hình chiếu và các hướng chiếu. Vẽ lại các hình chiếu 1,2,3 cho đúng vị trí của chúng ở trên bản vẽ kỹ thuật.
* Cái nêm: là công cụ có hình lăng trụ, hình dáng tương tự như mặt phẳng nghiêng.
* nâng vật hoặc giữ 1 vật đúng vị trí
*B
*C
*A
*C
*B
*A
*BÀI TẬP
*Với 3 hướng chiếu A, B, C và các hình chiếu 1, 2, 3 em hãy chọn hình chiếu tương ứng với hướng chiếu .
*1
*2
*3
*Các hình chiếu của vật thể
*(1)
*HC BẰNG
*(3)
*HC ĐỨNG
*(2)
*HC CẠNH
*X
*X
*X
*C
*B
*A
*BẢN VẼ VẬT THỂ 1
*BẢN VẼ VẬT THỂ 2
*VẬT THỂ 1
*VẬT THỂ 2
*1
*2
*3
*4
*5
*D
*A
*B
*C
*Bài tập 1 trang 53 *Cho vật thể và bản vẽ 3 hình chiếu của nó. Hãy đánh dấu x vào bảng 1 để chỉ rõ sự tương quan giữa các mặt A, B, C, D của vật thể với các hình chiếu 1, 2, 3, 4, 5
*BAØI TAÄP AÙP DUÏNG
*1
*2
*3
*4
*5
*D
*A
*B
*C
*
*A
*B
*C
*D
*1
*
*
*
*
*2
*
*
*
*
*3
*
*
*
*
*4
*
*
*
*
*5
*
*
*
*
*Baûng 1
*Höùông chieáu töø tröôùc
*Höùông chieáu töø treân
*Höùông chieáu töø traùi
*X
*X
*X
*X
*X
*O
*Chiều cao
*Chiều rộng
*Chiều dài
*Chiều rộng
*HÌNH CHIẾU ĐỨNG
*HÌNH CHIẾU CẠNH
*HÌNH CHIẾU BẰNG
*Đường dóng
* CÁI NÊM
*Vật liệu
*Tỉ lệ
*Bản số
*Ng.vẽ
*Ng.ktra
*01/10
*01/10
*Thép
*1:1
* 01
*THCS LÊ LỢI *LỚP 8A1
*25
*60
*15
*10
*45
*1. KHỔ GIẤY VẼ
*Ký hiệu khổ giấy
*44
*24
*22
*12
*11
*Kích thước các cạnh khổ giấy tính bằng mm
*1189×841
*594×841
*594×420
*297×420
*297×210
*Tên gọi tương ứng
*A0
*A1
*A2
*A3
*A4
*Bảng 1.1. Khổ giấy dãy ISO-A
*10
*10 mm
*10
*10
*KHUNG TÊN
* CÁI NÊM
*Vật liệu
*Tỉ lệ
*Bản số
*Ng.vẽ
*Ng.ktra
*01/10
*01/10
*Thép
*1:1
* 01
*THCS LÊ LỢI *LỚP 8A1
*25
*60
*15
*10
* 3 . Vẽ hình chiếu của vật thể ra giấy đôi hoặc giấy A4 và nộp sản phẩm (hình chụp) qua ZALO
*Dặn dò
*Học bài và hoàn thiện vẽ hình chiếu đứng, hình chiếu bằng và hình chiếu cạnh hình 3.1 cái nên lên khổ giấy A4. Tỷ lệ tùy chọn, tuần sau nộp. *2. Xem trước bài 4: Bản vẽ các khối đa diện.
*BÀI 3: Bài tập thực hành *HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ
* GIÁO VIÊN :TKH *TỔ : KHTN– CÔNG NGHỆ
*TRƯỜNG TH &THCS TRẦN HỮ DỰC
*PHOØNG GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO HUYEÄN TRIỆU PHONG
*3. TỶ LỆ
*Tỷ lệ bản vẽ là tỷ số giữa kích thước đo được trên hình biểu diễn của vật (kích thước trên bản vẽ) so với kích thước tương ứng đo trên vật thể (kích thước vật thật). *Có 3 loại tỷ lệ: *Tỷ lệ thu nhỏ: 1:2 ; 1:2,5 ; 1:4 ; 1:5 ; 1:10 ; 1:15 ; 1:20 ; 1:25 ; 1:40 ; 1:50 ; 1:75 ; 1:100 *Tỷ lệ nguyên hình: 1:1 *Tỷ lệ phóng to: 2:1 ; 2,5:1 ; 4:1 ; 5:1 ; 10:1 ; 20:1 ; 40:1 ; 50:1 ; 100:1
*2. NÉT VẼ
 
Gửi ý kiến