Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 11. Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị mỹ lệ
Ngày gửi: 10h:44' 06-10-2021
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 1080
Số lượt thích: 0 người
QUÝ THẦY CÔ
ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 9C
Nhieät lieät chaøo möøng
`
BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN
Tiết 11 – Bài 11
ĐỊNH LUẬT ÔM
Chú ý: Khi giải bài tập
- Đổi đơn vị tiết diện:
1m2 = 106mm2 ; 1mm2 = 10-6m2
- Mạch mắc nối tiếp I bằng nhau:
Rtđ = R1 + R2
- Mạch mắc song song U bằng nhau.
Bài 1:
Một dây dẫn bằng Nicrôm dài 30m, tiết diện 0,3mm2 được mắc vào hiệu điện thế 220V. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.
TÓM TẮT
l = 30m
S= 0,3 mm2= 0,3.10-6m2
I=?A
U = 220V
Bài 1:
Một dây dẫn bằng Nicrôm dài 30m, tiết diện 0,3mm2 được mắc vào hiệu điện thế 220V. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.
TÓM TẮT
l = 30m
S= 0,3 mm2= 0,3.10-6m2
I=?A
BÀI GIẢI
Điện trở của dây dẫn là:
Cường độ dòng điện qua dây là:
U = 220V
Bài 2:
Một bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là R1 = và cường độ dòng điện chạy qua đèn khi đó là I = 0,6A. Bóng đèn này mắc nối tiếp với một biến trở và chúng được mắc vào hiệu điện thế U=12V như sơ đồ hình 11.1.
a) Phải điều chỉnh biến trở có
trị số điện trở R2 là bao nhiêu
để bóng đèn sáng bình thường?
b) Biến trở này có điện trở lớn nhất
là Rb = với cuộn dây dẫn làm bằng hợp kim
nikêlin có tiết diện S = 1mm2. Tính chiều dài của dây dẫn dùng làm biến trở này.
7,5 ?
30 ?
Hình 11.1

Tóm tắt
I = 0,6A
Bài giải
= 1.10-6m2
Bài 2:
U = 12VTóm tắt
I = 0,6A
Bài giải
= 1.10-6m2
Bài 2:
U = 12V
a) Điện trở R2 là:
Mà: Rtđ = R1 + R2
b) Chiều dài dây dẫn:


Bài 3:
Một bóng đèn có điện trở là R1 = được mắc song song với bóng đèn thứ hai có điện trở R2 = vào hiệu điện thế UMN = 220V như sơ đồ hình 11.2. Dây nối từ M tới A và từ N tới B là dây đồng, có chiều dài tổng cộng là = 200m và có tiết diện S = 0,2mm2. Bỏ qua điện trở của dây nối từ hai bóng đèn tới A và B.
a) Tính điện trở của đoạn
mạch MN.
b) Tính hiệu điện thế đặt
vào hai đầu của mỗi đèn.
600 ?
900 ?
Hình 11.2
Tóm tắt
Bài giải
= 0,2.10-6m2
Bài 3:
UMN = 220V
b) U1 = ?V
U2 = ?V


a) Điện trở của đoạn mạch MN là:
Tóm tắt
Bài giải
= 0,2.10-6m2
Bài 3:
UMN = 220V
b) U1 = ?V
a) Điện trở của đoạn mạch MN là:
U2 = ?V
Vì R1 // R2 nên:

b) Hiệu điện thế đặt vào mỗi đèn:
RMN = Rd + R12 =


Vì R1 // R2 nên U1 = U2
UAB= IMN. R12 =
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC
BÀI H?C TI?T H?C NÀY:
- Hoïc thuoäc phaàn chuù yù.
- Laøm baøi taäp : Sbt.
- Xem laïi caùc baøi taäp ñaõ giaûi.Tìm caùch giaûi khaùc
BÀI HỌC TIẾT HỌC TIẾP THEO
Bài: Công suất điện
- Số vôn, oát ghi trên mỗi dụng cụ điện cho biết gì?.
- Ý nghĩa của số oát ghi trên mỗi dụng cụ điện.
- Tìm công thức tính công suất điện? Đơn vị?
Chúc quý thầy cô
dồi dào sức khỏe, chúc các em học tốt
 
Gửi ý kiến