Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Vật lí > Vật lí 9 >


Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn (137 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Đoạn mạch song song (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Bài tập vận dụng định luật Ôm (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn (63 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Sụ phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn (87 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật (132 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn (41 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Công suất điện (140 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Điện năng - Công của dòng điện (187 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Thực hành: Xác định công suất của các dụng cụ điện (35 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Định luật Jun - Len-xơ (335 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Bài tập vận dụng định luật Jun - Len-xơ (64 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Thực hành: Kiểm nghiệm mối quan hệ Q - I2 trong định luật Jun - Len-xơ (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện (269 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Tổng kết chương I: Điện học (170 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Nam châm vĩnh cửu (313 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường (199 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Từ phổ - Đường sức từ (191 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua (157 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện (157 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Ứng dụng của nam châm (217 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Lực điện từ (246 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Động cơ điện một chiều (143 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Thực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện (16 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Hiện tượng cảm ứng điện từ (179 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng (98 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Dòng điện xoay chiều (76 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Máy phát điện xoay chiều (156 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều (110 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Truyền tải điện năng đi xa (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Máy biến thế (127 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Thực hành: Vận hành máy phát điện và máy biến thế (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Tổng kết chuơng II : Điện từ học (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng (228 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Thấu kính hội tụ (226 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ (239 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Thấu kính phân kì (160 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì (219 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Sự tạo ảnh trong máy ảnh (278 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Mắt (294 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49. Mắt cận và mắt lão (230 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 50. Kính lúp (164 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 51. Bài tập quang hình học (82 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu (166 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. Sự phân tích ánh sáng trắng (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 54. Sự trộn các ánh sáng màu (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 55. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bàl 56. Các tác dụng của ánh sáng (93 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 57. Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bàl 58. Tổng kết chương III: Quang học (103 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 59. Năng lượng và sự chuyển hoá năng lượng (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 61. Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thuỷ điện (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 62. Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (937 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (1 bài)
 • Slide0