Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Vật lí > Vật lí 9 >


Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn (140 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Điện trở của dây dẫn - Định luật Ôm (101 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng ampe kế và vôn kế (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Đoạn mạch nối tiếp (90 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Đoạn mạch song song (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Bài tập vận dụng định luật Ôm (56 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn (83 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn (67 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Sụ phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn (88 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật (134 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 11. Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn (43 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 12. Công suất điện (144 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 13. Điện năng - Công của dòng điện (193 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 14. Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng (72 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 15. Thực hành: Xác định công suất của các dụng cụ điện (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 16. Định luật Jun - Len-xơ (341 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 17. Bài tập vận dụng định luật Jun - Len-xơ (68 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 18. Thực hành: Kiểm nghiệm mối quan hệ Q - I2 trong định luật Jun - Len-xơ (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 19. Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện (278 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 20. Tổng kết chương I: Điện học (173 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 21. Nam châm vĩnh cửu (329 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 22. Tác dụng từ của dòng điện - Từ trường (210 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 23. Từ phổ - Đường sức từ (201 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 24. Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua (167 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 25. Sự nhiễm từ của sắt, thép - Nam châm điện (173 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 26. Ứng dụng của nam châm (224 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 27. Lực điện từ (262 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 28. Động cơ điện một chiều (151 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 29. Thực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện (19 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 30. Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái (81 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 31. Hiện tượng cảm ứng điện từ (185 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 32. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng (102 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 33. Dòng điện xoay chiều (80 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 34. Máy phát điện xoay chiều (161 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 35. Các tác dụng của dòng điện xoay chiều - Đo cường độ và hiệu điện thế xoay chiều (113 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 36. Truyền tải điện năng đi xa (100 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 37. Máy biến thế (130 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 38. Thực hành: Vận hành máy phát điện và máy biến thế (12 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 39. Tổng kết chuơng II : Điện từ học (77 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 40. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng (233 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 41. Quan hệ giữa góc tới và góc khúc xạ (69 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 42. Thấu kính hội tụ (234 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 43. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ (250 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 44. Thấu kính phân kì (168 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 45. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì (227 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 46. Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 47. Sự tạo ảnh trong máy ảnh (289 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 48. Mắt (305 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 49. Mắt cận và mắt lão (237 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 50. Kính lúp (170 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 51. Bài tập quang hình học (85 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 52. Ánh sáng trắng và ánh sáng màu (173 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 53. Sự phân tích ánh sáng trắng (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 54. Sự trộn các ánh sáng màu (71 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 55. Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và dưới ánh sáng màu (95 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bàl 56. Các tác dụng của ánh sáng (97 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 57. Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD (6 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bàl 58. Tổng kết chương III: Quang học (105 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 59. Năng lượng và sự chuyển hoá năng lượng (54 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 60. Định luật bảo toàn năng lượng (26 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 61. Sản xuất điện năng - Nhiệt điện và thuỷ điện (33 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 62. Điện gió - Điện mặt trời - Điện hạt nhân (27 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (932 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0