Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bai thi tieng anh 8 Unit 11 67 chuan

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đoàn Trọng Nguyên (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:47' 17-02-2009
Dung lượng: 3.3 MB
Số lượt tải: 62
Số lượt thích: 0 người
Match the places of interest in Viet Nam with their names
4.Nha Rong Harbor
2.Ngo Mon ( Gate)
3.Ha Long Bay
1.The temple of Literature
a,
b,
c,
d,
1. The temple of Literature
2. Ngo Mon( Gate)
3. Ha Long Bay
4. Nha Rong Harbor
Vịnh Hạ Long nằm ở vùng Đông Bắc Việt Nam, là một phần bờ Tây vịnh Bắc Bộ bao gồm vùng biển của thành phố Hạ Long thị xã Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh và một phần của huyện đảo Vân Đồn
Bến cảng Nhà Rồng nơi Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 5.6.1911
Văn Miếu Quốc Tử Giám là Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam, nơi thờ tự thầy giáo Chu Văn An và các bia đá ghi danh những người đỗ tiến sĩ được vua ban chức danh, phẩm tước.
Cổng Ngọ Môn. Vòng thành ngoài là Kinh thành, xây kiểu vô băng dạng gần hình vuông, mỗi cạnh 2235m chu vi gần 9000m. Tường thành xây ốp bằng gạch hộp dày khoảng trên 2m và cao khoảng 6,5m. Vòng thành giữa gọi là Hoàng Cung hay Đại Nội hình chữ nhật, vòng thành trong cùng là Tử Cấm Thành, tường cao 3,1m, dày 0,72m và có 7 cửa.
Tuesday, february, 17t , 2009
Unit11: Traveling around Viet Nam
Period 67: Getting started + Listen and read

Listen and choose the correct answers.
Tim: Hoa, I’d like you to meet my parents and my sister, Shannon.
Hoa: How do you do ? (1) ___________ to Viet Nam. ( Hello / Welcome )
Mr.Jones: Thank you. It’s nice to meet you finally, Hoa
Hoa: Can I help you with your bags, Mrs.Jones ?
Mrs.Jones: Thank you. It’s (2) ____ to be in Viet Nam. ( great / nice )
Hoa: (3) _______ you mind sitting in the front seat of the taxi , Mr.Jones? I’d
like to sit with Tim and Shannon. (Would / Could )
Mr.Jones: No problem. I prefer the front seat.
Mrs.Jones: Are we far from Ha Noi ?
Hoa: It’s about a 40-minute drive from the city center.
Tim: Look, Shannon ! I can see (4) ___________ a water buffalo.
(a boy riding / a girl riding)
Shannon:Wow !This is very (5)___________ . Are those rice paddies, Hoa ?
( interesting / exciting)
Hoa: Yes, and the crop over there is corn. On the left, you can see sugar canes.
Tim: Would you mind if I took a (6) _______? ( photo / picture )
Hoa: Not at all. I’ll ask the driver to stop the car.Welcome
great
Would
a boy riding
exciting
photo
Tuesday, february, 17th, 2009
Unit11: Traveling around Viet Nam
Period 67: Getting started + Listen and readI/ New words.

- water buffalo (n).
corn (n).
sugar cane (n).
crop (n).
- to mind.water buffalo
corn
Sugar canes
Tuesday, february,17th, 2009
Unit11: Traveling around Viet Nam
Period 67: Getting started + Listen and readI/ New words.

- water buffalo (n).
corn (n).
sugar cane (n).
crop (n).
- to mind.
Model sentences
Ex1:
S1: Would you mind sitting in the front seat of the taxi ?
S2: No, problem.
( I`m sorry,I can`t)
Ex2:
S1: Would you mind if I took a photo ?
S2: Not at all.
( I`m sorry, that is not possiple )

* Structures.
1. Would you mind + Ving ... ?
No, problem./ I`m sorry. I can`t./ ..
2. Would you mind + if I + V(ed) . ?
Not at all. / Please do / ...
Use : Diễn đạt lời đề nghị lịch sự
S1: Would you mind if I took a photo ?
+ moving your car.
+ answering my questions.
...
+ asked you some questions.
+ sat here.
...
S1: Would you mind sitting in the front seat of the taxi ?
Tuesday, february, 17th, 2009
Unit11: Traveling around Viet Nam
Period 67: Getting started + Listen and readI/ New words.

- buffalo (n). - corn (n).
sugar cane (n). - crop (n).
- to mind.
* Structures.
1. Would you mind + Ving.. ?
No, problem./ I`m sorry. I can`t /.
2. Would you mind + if I+ V(ed) ...?
Not at all. / Please do / ..
Use: Diễn đạt lời đề nghị lịch sự
II/ Practice the dialogue.

1.Make T or F. Correct the false sentences.
a, T b, T c, F -> .by taxi.
d, T e, T f, F -> Not only rice and corn but also sugar canes...
Make T or F for each sentence. Correct the false sentences.

___ a.This is the first time Hoa has met
Tim`s family.

___ b.Hoa helps Mrs Jones with her luggage.

___ c.The Jones family is traveling from
the airport in a bus.

___ d.Shannon has never seen rice paddies
before.

___ e.The car is traveling past farmland.

___ f. Only rice and corn are grown around
Ha Noi

-> by taxi
-> Not only rice and corn but
also sugar canes are grown around Ha Noi.
T
T
F
T
T
F
Tuesday, february, 17th, 2009
Unit11: Traveling around Viet Nam
Period 67: Getting started + Listen and readI/ New words.

- buffalo (n). - corn (n).
sugar cane (n). - crop (n).
- to mind.
* Structures.
1. Would you mind + Ving + ... ?
No, problem./ I`m sorry. I can`t /..
2.Would you mind + if I + V(ed) ..?
Not at all. / Please do / ....
Use: Diễn đạt lời đề nghị lịch sự
II/ Practice the dialogue.

1. Make T or F. Correct the false sentences.
a, T b, T c, F -> .. by taxi.
d, T e, T f, F -> Not only rice and corn but also sugar canes...
2. Answer the questions.
1.Where does Hoa meet Tim ?


2.Do the Jones and Hoa go by car ?


3.Do they go through the rice paddies ?


4.Does Tim take a photo ?

-> Hoa meets Tim at the airport.
-> No, they don`t.
-> Yes, they do.
->Yes, he does.
III/ Home work.
1. Learn by heart new words and model sentences.
2. Translate the dialogue.
3. Prepare period 68 :Speak

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓