Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Kim Ngân
Ngày gửi: 21h:56' 28-12-2016
Dung lượng: 337.4 KB
Số lượt tải: 408
Số lượt thích: 0 người
TIN HỌC 7
BÀI THỰC HÀNH 4
BẢNG ĐIỂM CUẢ LỚP EM
Nhơn Phú, ngày 14 tháng 10 năm 2014
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Định nghĩa hàm?
Câu 2: Cách sử dụng hàm?
Hàm là công thức được định nghĩa từ trước. Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể.
Chọn ô cần nhập
Gõ dấu =
Gõ hàm theo đúng cú pháp
Nhấn enter.
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Một số hàm trong chương trình bảng tính?
Hàm tính tổng: SUM
Cú pháp: =SUM(a,b,c,…)
Hàm tính trung bình cộng: AVERAGE
Cú pháp: =AVERAGE(a,b,c,…)
Hàm xác định giá trị lớn nhất: MAX
Cú pháp: =MAX(a,b,c,…)
Hàm xác định giá trị nhỏ nhất: MIN
Cú pháp: =MIN(a,b,c,…)
Câu 2: Thực hành
Tính tổng của các số 10,3,2?
=SUM(10,3,2) cho kết quả là 15
BÀI THỰC HÀNH 4
BẢNG ĐIỂM CUẢ LỚP EM
1. Mục đích, yêu cầu
Biết nhập các công thức và hàm vào ô tính
Biết sử dụng các hàm SUM, AVERAGE, MAX, MIN
2. Nội dung
Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em
NỘI DUNG GHI NHỚ
Hàm tính tổng: SUM
Cú pháp: =SUM(a,b,c,…)
Hàm tính trung bình cộng: AVERAGE
Cú pháp: =AVERAGE(a,b,c,…)
Hàm xác định giá trị lớn nhất: MAX
Cú pháp: =MAX(a,b,c,…)
Hàm xác định giá trị nhỏ nhất: MIN
Cú pháp: =MIN(a,b,c,…)
BÀI TẬP 1
Tính điểm trung bình của các bạn lớp em vào cột Điểm trung bình?
Trính điểm trung bình cả lớp vào ô F16?
Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em
NỘI DUNG GHI NHỚ
Hàm tính tổng: SUM
Cú pháp: =SUM(a,b,c,…)
Hàm tính trung bình cộng: AVERAGE
Cú pháp: =AVERAGE(a,b,c,…)
Hàm xác định giá trị lớn nhất: MAX
Cú pháp: =MAX(a,b,c,…)
Hàm xác định giá trị nhỏ nhất: MIN
Cú pháp: =MIN(a,b,c,…)
Chọn ô F3 (điểm trung bình của bạn Đinh Vạn Hoàng An).
Nhập công thức =(C3+D3+E3)/3
Nhấn Enter, kết quả là 7.666666667
Điểm trung bình của các bạn khác làm tương tự.
Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em
NỘI DUNG GHI NHỚ
Hàm tính tổng: SUM
Cú pháp: =SUM(a,b,c,…)
Hàm tính trung bình cộng: AVERAGE
Cú pháp: =AVERAGE(a,b,c,…)
Hàm xác định giá trị lớn nhất: MAX
Cú pháp: =MAX(a,b,c,…)
Hàm xác định giá trị nhỏ nhất: MIN
Cú pháp: =MIN(a,b,c,…)
Chọn ô F3 (điểm trung bình của bạn Đinh Vạn Hoàng An).
Nhập công thức =AVERAGE(C3,D3,E3)
Nhấn Enter, kết quả là 7.666666667
Điểm trung bình của các bạn khác làm tương tự.
HOẶC =AVERAGE(C3:E3)
Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em
NỘI DUNG GHI NHỚ
Hàm tính tổng: SUM
Cú pháp: =SUM(a,b,c,…)
Hàm tính trung bình cộng: AVERAGE
Cú pháp: =AVERAGE(a,b,c,…)
Hàm xác định giá trị lớn nhất: MAX
Cú pháp: =MAX(a,b,c,…)
Hàm xác định giá trị nhỏ nhất: MIN
Cú pháp: =MIN(a,b,c,…)
Chọn ô F16
Nhập công thức =AVERAGE(F3:F15)
Nhấn Enter, kết quả là 8.025
Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em
NỘI DUNG GHI NHỚ
Hàm tính tổng: SUM
Cú pháp: =SUM(a,b,c,…)
Hàm tính trung bình cộng: AVERAGE
Cú pháp: =AVERAGE(a,b,c,…)
Hàm xác định giá trị lớn nhất: MAX
Cú pháp: =MAX(a,b,c,…)
Hàm xác định giá trị nhỏ nhất: MIN
Cú pháp: =MIN(a,b,c,…)
BÀI TẬP 2:
Tính chiều cao trung bình ở ô D15?
Cân nặng trung bình ở ô E15?
Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em
NỘI DUNG GHI NHỚ
Hàm tính tổng: SUM
Cú pháp: =SUM(a,b,c,…)
Hàm tính trung bình cộng: AVERAGE
Cú pháp: =AVERAGE(a,b,c,…)
Hàm xác định giá trị lớn nhất: MAX
Cú pháp: =MAX(a,b,c,…)
Hàm xác định giá trị nhỏ nhất: MIN
Cú pháp: =MIN(a,b,c,…)
BÀI TẬP 2:
Tính chiều cao trung bình ở ô D15?
=AVERAGE(D3:D14) kết quả là 1.5108
Cân nặng trung bình ở ô E15?
=AVERAGE(E3:E14) kết quả là 37.6666666667
Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em
BÀI TẬP MỞ RỘNG
Cho bảng tính về chi tiêu gia đình quý II như sau:
1) Tính tổng chi tiêu mỗi tháng?
2) Tính trung bình quý II đã sử dụng hết bao nhiêu?
Bài thực hành 4: Bảng điểm của lớp em
- Chi tiêu tháng 4
=SUM(B3:B8)
Chi tiêu tháng 5
=SUM(C3:C8)
Chi tiêu tháng 6
=SUM(D3:D8)
Trung bình chi tiêu quí II
=AVERAGE(B8:D8)
TIN HỌC 7
BÀI THỰC HÀNH 4
BẢNG ĐIỂM CUẢ LỚP EM
Nhơn Phú, ngày 14 tháng 10 năm 2014
 
Gửi ý kiến