Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Gốc > Trung học cơ sở > Tin học > Tin học 7 >


Bài 1. Chương trình bảng tính là gì? (240 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 1. Làm quen với chương trình bảng tính Excel (70 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 2. Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính (179 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 2. Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính (31 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 3. Thực hiện tính toán trên trang tính (273 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 3. Bảng điểm của em (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán (435 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 4. Bảng điểm của lớp em (75 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 5. Thao tác với bảng tính (452 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 5. Chỉnh sửa trang tính của em (60 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 6. Định dạng trang tính (235 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 6. Trình bày bảng điểm lớp em (38 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 7. Trình bày và in trang tính (204 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 7. In danh sách lớp em (34 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 8. Sắp xếp và lọc dữ liệu (311 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 8. Ai là người học giỏi? (58 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ (372 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 9. Tạo biểu đồ để minh hoạ (46 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài thực hành 10. Thực hành tổng hợp (66 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài đọc thêm 3. Luyện gõ phím nhanh bằng Typing Test (84 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài đọc thêm 3. Học địa lí thế giới với Earth Explorer (96 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài đọc thêm 3. Học Toán với Toolkit Math (196 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Bài đọc thêm 3. Học vẽ hình hình học động với GeoGebra (114 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Ngoài chương trình SGK (470 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0

 • Các bài giảng chưa được sắp xếp (8 bài)
 • Slide0
 • Slide0
 • Slide0