Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bảng chia 3

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị cẩm tươi
Ngày gửi: 19h:48' 11-02-2019
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 316
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐỨC XUÂN
TOÁN - LỚP 2B
BẢNG CHIA 3
KIỂM TRA BÀI CŨ
* Đọc bảng nhân 3
3 x 4 =
12
12 : 3 =
4
12 : 3 =
12 : 4 =
4
3
3 x 4 =
12
12 : 3 =
4
LẬP BẢNG CHIA 3
3 : 3 =
6 : 3 =
9 : 3 =
12 : 3 =
15 : 3 =
18 : 3 =
21 : 3 =
24 : 3 =
27 : 3 =
30 : 3 =
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3 : 3 = 1
6 : 3 = 2
9 : 3 = 3
12 : 3 = 4
15 : 3 = 5
18 : 3 = 6
21 : 3 = 7
24 : 3 = 8
27 : 3 = 9
30 : 3 =10

3 x 4 =
12 : 3 = 4
12
CÙNG HỌC THU?C BẢNG CHIA 3
3 : 3 = 1
6 : 3 = 2
9 : 3 = 3
12 : 3 = 4
15 : 3 = 5
18 : 3 = 6
21 : 3 = 7
24 : 3 = 8
27 : 3 = 9
30 : 3 = 10

3 x 4 =
12 : 3 = 4
12
CÙNG HỌC THU?C BẢNG CHIA 3

3 : 3 = 1
6 : 3 = 2
9 : 3 = 3
12 : 3 = 4
15 : 3 = 5
18 : 3 = 6
21 : 3 = 7
24 : 3 = 8
27 : 3 = 9
30 : 3 = 10

3 x 4 =
12 : 3 = 4
12
CÙNG HỌC THU?C BẢNG CHIA 3

3 : 3 = 1
6 : 3 = 2
9 : 3 = 3
12 : 3 = 4
15 : 3 = 5
18 : 3 = 6
21 : 3 = 7
24 : 3 = 8
27 : 3 = 9
30 : 3 = 10

3 x 4 =
12 : 3 = 4
12
Bảng chia 3
3 : 3 = 1
6 : 3 = 2
9 : 3 = 3
12 : 3 = 4
15 : 3 = 5
18 : 3 = 6
21 : 3 = 7
24 : 3 = 8
27 : 3 = 9
30 : 3 = 10

3 x 4 =
12 : 3 = 4
12

12
3 x 4 =
12 : 3 = 4
9 : 3 = 3
6 : 3 = 2
3 : 3 = 1
30 : 3 =10
27 : 3 = 9
24 : 3 = 8
21 : 3 = 7
18 : 3 = 6
15 : 3 = 5
12 : 3 = 4
CÙNG HỌC THU?C BẢNG CHIA 3

1.Tính nhẩm:
6 : 3 = 3 : 3 = 15 : 3 =
9 : 3 = 12 : 3 = 30 : 3 =
18 : 3 = 21 : 3 = 24 : 3 =
27 : 3 =
2
3
7
9
8
6
1
9
8
4
8
10
5
Bài 2: Có 24 học sinh chia đều thành 3 tổ. Hỏi mỗi tổ có mấy học sinh ?
Tóm tắt
Mỗi tổ : … học sinh ?
3 tổ : 24 học sinh
Bài giải
Mỗi tổ có số học sinh là :
24 : 3 = 8 ( học sinh )
Đáp số : 8 học sinh
BẢNG CHIA 3
CHÀO TẠM BIỆT!
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN
HỌC TỐT !
 
Gửi ý kiến