Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 49. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Thoa
Ngày gửi: 05h:06' 06-04-2015
Dung lượng: 12.3 MB
Số lượt tải: 252
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÍ THẦY CÔ VỀ DỰ GIỜ
MÔN SINH HỌC 6
Giáo viên: Phạm Thị Thoa
Kiểm tra bài cũ
Trình bày vai trò của thực vật đối với đời sống con người?
ĐÁP ÁN
- Thực vật cun cấp thức ăn cho con người.
- Dùng làm thuốc.
- Cung cấp gỗ cho xây dựng và các ngành công nghiệp,.
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
Đa dạng của thực vật là gì?
2. Tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam.
3. Các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
1. Đa dạng của thực vật là gì?
Em hãy kể tên và môi trường sống những loài thực vật có trong trường và xung quanh trường chúng ta
Đa dạng của thực vật là gì ?
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
1. Đa dạng của thực vật là gì?
- Đa dạng của thực vật là: sự phong phú về các loài, các cá thể của loài và môi trường sống của chúng.
Đa dạng của thực vật được biểu hiện bằng những đặc điểm nào ?
- Được biểu hiện bằng:
+ Số lượng các loài và số lượng các cá thể trong mỗi loài.
+ Sự đa dạng của môi trường sống.
2. Tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam
a. Việt Nam có tính đa dạng cao về thực vật.
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
1. Đa dạng của thực vật là gì?
Vì sao nói Việt Nam có tính đa dạng cao về thực vật?
2. Tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam
a. Việt Nam có tính đa dạng cao về thực vật.
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
2. Tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam
a. Việt Nam có tính đa dạng cao về thực vật.
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
2. Tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam
a. Việt Nam có tính đa dạng cao về thực vật.
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
2. Tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam
a. Việt Nam có tính đa dạng cao về thực vật.
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
2. Tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam
a. Việt Nam có tính đa dạng cao về thực vật.
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
- Đa dạng về số loài
- Đa dạng môi trường sống
Trên 10000 loài có mạch (Quyết, Hạt trần, Hạt Kín)
Rêu, Tảo có tới 1500 loài.
Dưới nước (ao, hồ, sông, suối, biển,.)
Trên cạn (từ bờ biển đến vùng núi cao)
2. Tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam
a. Việt Nam có tính đa dạng cao về thực vật.
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
1. Đa dạng của thực vật là gì?
Vì sao nói Việt Nam có tính đa dạng cao về thực vật?
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
1. Đa dạng của thực vật là gì?
- Việt Nam là quốc gia có đa đạng sinh học đứng thứ 16 trên thế giới, với trên 75 loài duy nhất chỉ nước ta mới có
2. Tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
1. Đa dạng của thực vật là gì?
2. Tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam
b. Sự suy giảm tính đa dạng của thực vật ở Việt Nam
a. Việt Nam có tính đa dạng cao về thực vật.
Em hãy quan sát
một số hình ảnh sau:
ở Việt Nam trung bình mỗi năm có 100.000 - 200.000ha rừng nhiệt đới bị biến mất.
(Theo Vietnam.net)
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
1. Đa dạng của thực vật là gì?
2. Tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam
b. Sự suy giảm tính đa dạng của thực vật ở Việt Nam
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
1. Đa dạng của thực vật là gì?
2. Tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam
b. Sự suy giảm tính đa dạng của thực vật ở Việt Nam
Chặt phá rừng là rẫy
2. Chặt phá rừng để buôn bán lậu
3. Khoanh nuôi rừng
4. Cháy rừng
5. Chặt cây làm nhà
6. Lũ lụt
? Theo em những nguyên nhân nào sau đây dẫn tới sự suy giảm tính đa dạng của thực vật ở Việt Nam?
X
X
X
X
* Nguyên nhân:
- Ch?t phỏ, khai thác rừng bừa bãi phục vụ nhu cầu cuộc sống.
- Cháy rừng
* Hậu quả:
Hậu quả của việc phá rừng
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
1. Đa dạng của thực vật là gì?
2. Tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam
b. Sự suy giảm tính đa dạng của thực vật ở Việt Nam
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
1. Đa dạng của thực vật là gì?
2. Tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam
b. Sự suy giảm tính đa dạng của thực vật ở Việt Nam
Hậu quả của việc phá rừng
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
1. Đa dạng của thực vật là gì?
2. Tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam
b. Sự suy giảm tính đa dạng của thực vật ở Việt Nam
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
1. Đa dạng của thực vật là gì?
2. Tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam
b. Sự suy giảm tính đa dạng của thực vật ở Việt Nam
a. Việt Nam có tính đa dạng cao về thực vật.
Nguyên nhân:
- Khai thác, tàn phá rừng bừa bãi phục vụ nhu cầu cuộc sống.
- Cháy rừng
Hậu quả:
- Môi trường sống của TV bị thu hẹp hoặc mất đi.
- Nhiều loài cây bị giảm đáng kể về số lượng trở nên hiếm, một số loài có nguy cơ diệt vong.
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
1. Đa dạng của thực vật là gì?
2. Tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam
b. Sự suy giảm tính đa dạng của thực vật ở Việt Nam
a. Việt Nam có tính đa dạng cao về thực vật.
* Nguyên nhân:
- Khai thác, tàn phá rừng bừa bãi phục vụ nhu cầu cuộc sống.
- Cháy rừng
* Hậu quả:
- Môi trường sống của TV bị thu hẹp hoặc mất đi.
- Nhiều loài cây bị giảm đáng kể về số lượng trở nên hiếm, một số loài có nguy cơ diệt vong.
* Th?c v?t quý hi?m: l nh?ng loi cú giỏ tr? v? m?t ny hay m?t khỏc v cú xu hu?ng ngy cng ớt di.
Thực vật quý hiếm là gì?
Ví dụ:
Cây trắc, cây tam thất
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
1. Đa dạng của thực vật là gì?
2. Tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam
b. Sự suy giảm tính đa dạng của thực vật ở Việt Nam
C©y tam thÊt
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
1. Đa dạng của thực vật là gì?
2. Tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam
b. Sự suy giảm tính đa dạng của thực vật ở Việt Nam
Cây gỗ trắc
Cây gỗ sưa
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
1. Đa dạng của thực vật là gì?
2. Tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam
b. Sự suy giảm tính đa dạng của thực vật ở Việt Nam
Cây gỗ đỏ
Cây trắc
Cây ko nia
Cây gỗ hương
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
1. Đa dạng của thực vật là gì?
2. Tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam
b. Sự suy giảm tính đa dạng của thực vật ở Việt Nam
a. Việt Nam có tính đa dạng cao về thực vật.
3. Các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật
Lực lượng Công an và cơ quan chức năng vừa phát hiện một vụ buôn bán gỗ lậu
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
3. Các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
3. Các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
3. Các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật
Mọi tầng lớp nhân dân cùng tham gia trồng rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
3. Các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật
Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân cùng tham gia trồng cây gây rừng, bảo vệ rừng.
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
3. Các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
1. Đa dạng của thực vật là gì?
2. Tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam
3. Các biện pháp bảo vệ sự đa dạng của thực vật


1. Ngăn chặn việc phá rừng để bảo vệ môi trường sống của thực vật.
2. Hạn chế khai thác bừa bãi các loài thực vật quý hiếm, để bảo vệ số lượng cá thể của loài.
3. Xây dựng các vườn thực vật, vườn Quốc gia, Khu bảo tồn thiên nhiên,... để bảo vệ các loài thực vật.
4. Cấm buôn bán và xuất khẩu các loài thực vật quý hiếm.
5. Tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân cùng tham gia trồng cây gây rừng và bảo vệ rừng.
? Trong những biện pháp trên, biện pháp nào đem lại hiệu quả lâu dài nhất?
? Là một HS đã làm gì và sẽ làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật?
Cây chò ngàn năm tuổi ở rừng Cúc Phương - Ninh Bình
Moät vaøi khu baûo toàn thieân nhieân ôû nöôùc ta:
+ Röøng quoác gia
Cây rong ở r?ng Nam Cát Tiên - Lâm Đồng
Núi chúa - Ninh Thuận
Cát Bà – Hà Nội
Rừng ngập mặn - Côn Đảo
Rừng ngập mặn - Cần Giờ
+ Rừng ngập mặn
Củng cố
Trò chơi ô chữ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. (có 6 chữ cái) Đây là vườn Quốc gia nằm ở tỉnh Thừa Thiên Huế, tên của nó có nghĩa là ngựa trắng.
2. (có 5 chữ cái) Đây là vườn Quốc gia nằm ở tỉnh Nghệ An, thuộc huyện Con Cuông
3. (có 6 chữ cái) Đây là hiện tượng đất bị ảnh hưởng do rừng bị tàn phá.
4. (có 7 chữ cái) ....... Là nước có tính đa dạng cao về thực vật.
5. (có 7 chữ cái) đây là những loài thực vật có giá trị về nhiều mặt và có xu hướng ngày càng ít do bị khai thác quá mức.
6. (có 8 chữ cái) Bác Hồ là người phát động tết ....... vào dịp đầu xuân năm mới.
7. (có 7 chữ cái) Cây xanh nói chung còn được gọi là .......
8. (có 6 chữ cái) Khi rừng bị tàn phá, hậu quả là xảy ra các hiện tượng lũ lụt và ........
9. (có 6 chữ cái) Tính ....... của thực vật là sự phong phú về các loài, các cá thể của loài và môi trường sống của chúng.
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ :
- Học bài và trả lời câu hỏi 1,2,3 sgk/Tr159.
- Đọc mục em có biết.
- Xem trước bài 50.
- Cây trắc trên có tuổi đời trên dưới 100 tuổi. Giá trị hiện tại của 4 lóng trắc trên khoảng 60 triệu đồng. Ban Quản lý Rừng đặc dụng Đăk-Uy đã phát hiện 71 vụ phá rừng với khối lượng gần 31 ha gỗ trắc nhóm 2A, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2009
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
1. Đa dạng của thực vật là gì?
- Số lượng các loài thực vật có mạch (Quyết, Hạt trần, Hạt kín) có tới trên 10.000 loài.
2. Tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
1. Đa dạng của thực vật là gì?
- Rêu và tảo cũng có tới 1500 loài.
2. Tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam
Tiết 59-Bài 49: BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT
1. Đa dạng của thực vật là gì?
2. Tình hình đa dạng của thực vật ở Việt Nam
- Môi trường sống của các loài thực vật rất phong phú:
 
Gửi ý kiến