Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 30. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Dựa trên 1 bài giảng khác rồi làm hoàn trỉnh hơn
Người gửi: Trần Việt Hùng
Ngày gửi: 21h:18' 16-04-2018
Dung lượng: 3.5 MB
Số lượt tải: 321
Số lượt thích: 0 người
Tiết 125 -126

B?C THU
của thủ lĩnh da đỏ
Xi-at-tơn
: Người đứng đầu lãnh đạo một tập đoàn người, một tổ chức, một đảng phái.
Ở đây chỉ thủ lĩnh Xi-at-to
1. Thủ lĩnh
Tiết 125 -126

Bức thư
của thủ lĩnh da đỏ
-Xi-at-tơn -
2. Ngu?i da d?:
Chỉ dân cuư sống lâu đời trên lục địa châu Mĩ thuộc chủng tộc Anh-điêng. Cuối thế kỉ XVIII, trên lónh thổ Mĩ có chừng 2,5 triệungười. Trải qua mấy trăm năm bị tàn sát và bị dồn vào những nơi hoang vẵng cằn cỗi, nay ngưòi da đỏ còn lại không nhiều.
3. Ngu?i da tr?ng:
Ở đây chỉ người châu Âu lúc mới sang xâm chiếm, khai khẩn đất đai ở châu Mĩ .
4.Hoang dã:
Nơi đất để hoang, ít người qua lại, có tính chất tự nhiên, kém văn minh. Trong bức thư, từ “hoang dã” được dùng với nghĩa thứ hai, bề ngoài vẻ khiêm nhường song hàm ý châm biếm sâu sắc.
5. Trâu rừng:
Một loại động vật hoang dã có kích cỡ rất lớn ( cao khoảng 1,8m, trọng lượng khoảng 900g) vốn tồn tại rất nhiều ở lục địa châu Mĩ.
6. Ngựa sắt nhả khói
Chỉ tàu hỏa
Bố cục
1. Từ đầu... "tiếng nói của cha ông chúng tôi": Tình cảm của ngưuời da đỏ với thiên nhiên, môi trường.
2. Tiếp... " Mọi vật trên đời đều có sự ràng buộc": Sự khác biệt trong cách đối xử đối với thiên nhiên, môi truờng của người da trắng và nguười da đỏ
3. Còn lại: Kiến nghị của nguười da đỏ với việc bảo vệ thiên nhiên, môi trường.


" Đối với đồng bào tôi, mỗi tấc đất là thiêng liêng, mỗi lá thông óng ánh, mỗi bờ cát, mỗi hạt suương long lanh trong những cánh rừng rậm rạp , mỗi bãi đất hoang và tiếng thì thầm của côn trùng là những điều thiêng liêng trong kí ức và kinh nghiệm của đồng bào tôi. Những dòng nhựa chảy trong cây cối cũng mang trong đó kí ức của người da đỏ"
" ...Bởi lẽ, mảnh đất này là bà mẹ của người da đỏ . Chúng tôi là một phần của mẹ và mẹ cũng là một phần của chúng tôi. Những bông hoa ngát hưuơng là nguười chị, ngưuời em của chúng tôi. Những mỏm đá, những vũng nưuớc trên đồng cỏ, hơi ấm của chú ngựa con và của con ngưuời, tất cả đều cùng chung một gia đình.
Dòng nuước óng ánh, êm ả trôi duưới những dòng sông con suối đâu chỉ là những giọt nưuớc mà còn là máu của tổ tiên chúng tôi. Nếu chúng tôi bán mảnh đất này cho Ngài, Ngài phải nhớ rằng, Ngài phải dạy bảo con cháu rằng, mảnh đất này là thiêng liêng và những tia sáng chói chang phản chiếu từ mặt hồ trong vắt sẽ nói lên cái gì đó về kí ức của nguười da đỏ.Tiếng thì thầm của dòng nưuớc chính là tiếng nói của cha ông chúng tôi."
- Mảnh đất này là bà mẹ của người da đỏ
- Dòng nước óng ả, êm ả trôi dưới những dòng sông, con suối
đâu chỉ là một giọt nước, mà còn là máu của tổ tiên chúng tôi
Tôn trọng các giá trị tinh thần, yêu quý, bảo vệ đất đai môi trưuờng
- Cách sống vật chất thực dụng
- Coi thiên nhiên đất đai nhưu một thứ hàng hóa


Con người tàn phá thiên nhiên
Nghệ thuật: So sánh, đối lập, nhân hóa, điệp ngữ.
=> - Nêu bật sự khác biệt giữa hai cách sống của người da trắng và người da đỏ.
- Thể hiện rõ thái độ tôn trọng, bảo vệ đất đai, môi trường.
- Bộc lộ những lo âu của ngưuời da đỏ về môi trưuờng và thiên nhiên khi đất đai của họ thuộc về ngưuời da trắng.
Đoạn văn lôi cuốn người đọc bới các biện pháp : so sánh, đối lập, nhân hóa, điệp từ ngữ. Hãy chỉ ra và nêu tác dụng.


Với đất đai:
+ Phải kính trọng đất đai.
+ Phải khuyên bảo: Đất là Mẹ

Với không khí:
+ Vô cùng quý giá, phải chia sẻ với tất cả cuộc sống
+ Phải giữ gìn và làm cho nó trở thành một nơi thiêng liêng . . .

Với loài vật:
+ Phải đối xử với muông thú . . . như anh em.

=> Phải yêu quý, tôn trọng, bảo vệ đất đai, thiên nhiên, môi trường.
3. Kiến nghị của người da đỏ với tổng thống Mỹ
Họ đã có những kiến nghị gì khi quyết định bán đất?
"*Đất là mẹ"
- Là nơi sản sinh, nuôi sống muôn loài.
- Cái gì con người làm cho đất đai là làm cho ruột thịt của mình.
- Con người cần sống hòa hợp với môi truường, đất đai và phải biết
cách bảo vệ nó.
Em hiểu như thế nào về câu nói: Đất là mẹ?

*Giọng điệu vừa thống thiết, vừa hùng hồn, đanh thép,
(ngài phải dạy, ngài phải bảo, phải kính trọng đất đai . . .)
=> Nhấn mạnh tính bức thiết phải bảo vệ đất đai, môi trường.
?Em nhận thấy giọng điệu trong đoạn thư này có gì khác trước? Tại sao phải thay đổi giọng điệu như thế?
Bức thUư đUược coi là một trong những văn bản hay nhất
nói về thiên nhiên, môi trUường vì:
*Bức thuư đề cập tới một vấn đề chung cho mọi thời đại: Quan hệ
giữa con người và môi truường thiên nhiên.
*Bức thuư đưuợc viết bằng sự am hiểu, bằng tình yêu mónh liệt dành
cho đất đai, môi truường, thiên nhiên.
*Về nghệ thuật, bức thưu đưuợc trình bày bằng lời văn đầy tính nghệ
thuật: giàu hình ảnh, các biện pháp tu từ, cách lập luận chặt chẽ,
giọng văn vừa hùng hồn khúc triết lại vừa đậm đà chất trữ tình sâu
lắng.
Tại sao bức thư ra đời cách đây hơn một thế kỉ mà vẫn được coi là một trong những văn bản hay nhất nói về môi trường?
2. Việc sử dụng yếu tố trùng điệp trong bài văn có ý nghĩa gì?
A. Nhấn mạnh ý cần diễn tả;
B. Thể hiện rõ thái độ, tình cảm của người viết;
C. Tạo cho câu văn giàu nhịp điệu, giàu sức thuyết phục;
D. Gồm cả 3 ý (A, B, C).

Đọc kĩ và đánh dấu vào ý trả lời đúng của những câu hỏi sau
(Bài tập 1,2,3):
Bức thuư dó phê phán gay gắt những hành động và thái độ gì của
ngưuời da trắng thời đó?
A.Tàn sát những ngưuời da đỏ;
B.Hủy hoại nền văn hóa của người da đỏ;
C.Thờ ơ, tàn nhẫn đối với thiên nhiên và môi truường sống;
D.Xâm lưuợc các dân tộc khác.
3. VÊn ®Ò næi bËt nhÊt cã ý nghÜa nh©n lo¹i ®Æt ra trong bøc thư­
nµy lµ g×?
A. B¶o vÖ thiªn nhiªn m«i tr­ưêng;
B. B¶o vÖ di s¶n v¨n hãa;
C. Ph¸t triÓn d©n sè;
D. Chèng chiÕn tranh.
Hiện nay, thiên nhiên và môi truường ở Việt Nam cũng đang bị tàn phá, hủy hoại nghiêm trọng. Em hãy viết một bức thưu gửi cho ông bộ truưởng Bộ tài nguyên và môi truường Tr?n H?ng H để kiến nghị về tình trạng trên.
 
Gửi ý kiến