Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 16. Các nước Đông Nam Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Chung Thủy
Ngày gửi: 08h:47' 10-08-2017
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 519
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM HỌC SINH 11/3

Giáo viên: Nguyễn Thị Kim Dung
Môn lịch sử
Xem đoạn thời sự của VTV
VIDEO
Đoạn thời sự vừa xem nói đến sự kiện gì vào thời gian nào?
Bài 16
các nước đông nam á GI?A hai cuộc chiến tranh thế giới
(1918- 1939 )

Kể tên các nước thành viên ASEAN?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Thái lan
Philippin
Campuchia
Lào
Mianma
Inđônêxia
Brunây
Malaixia
Xingapo
Việt Nam
Đông Ti-mo
11
ASEAN 8/8/ 1967
LƯỢC ĐỒ ĐÔNG NAM Á GIỮA HAI CUỘC CHIẾN TRANH THẾ GIỚI
Phi-lip-pin
(M)
NỘI DUNG
Tình hình c¸c n­íc Đ«ng Nam ¸ sau chiÕn tranh thÕ
giíi thø nhÊt.
1.Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ( Đọc thêm)
2. Kh¸i qu¸t vÒ phong trµo ®éc lËp d©n téc Đ«ngNam Á
II: Phong trào giành độc lập dân tộc ở Indonexia. (Đọc thêm)
III. Phong trµo ®Êu tranh chèng thùc d©n Ph¸p ë Lµo vµ Cam-pu-chia
IV. Cuộc đấu tranh chống thực dân Anh ở Mã Lai, Miến Điện. ( Đọc thêm)
V. Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm. ( Đọc thêm)
Tình hình c¸c n­íc Đ«ng Nam ¸ sau chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt.
1.Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ( Đọc thêm)
2. Kh¸i qu¸t vÒ phong trµo ®éc lËp d©n téc Đ«ng Nam Á

Phong trào dân tộc ở Đông Nam Á sau chiến tranh thế giới thứ nhất chuyển biến như thế nào?
I.Tình hình c¸c n­íc Đ«ng Nam ¸ sau chiÕn tranh thÕ giíi thø nhÊt
1. Tình hình kinh tế, chính trị, xã hội. (Đọc thêm)
2- Kh¸i qu¸t vÒ phong trµo ®éc lËp d©n téc ë Đ«ng Nam ¸.

- Sau chiến tranh thế giới phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ.
- Tư sản: Lớn mạnh -> Đảng tư sản ra đời ở Indonexia, Mã lai, Miến Điện…
- Vô sản: Trưởng thành -> Đảng cộng sản ra đời ở Indonexia (1920), Việt Nam, Mãlai, Philippin (1930).

Vì sao đầu thế kỷ XX khuynh hướng Vô sản lại xuất hiện ở
Đông Nam Á?


LÊ - NIN
Chủ tịch hồ chí minh- người thành lập và rèn luyện đảng ta
KH?I NGHIA VU TRANG ? VI?T NAM
.

Xô viết Nghệ Tĩnh
Các nước Đông Nam á
giữa 2 cuộc chiến tranh thế giới ( 1918 - 1939)
Biến đổi
Phong trào đấu tranh giảI phóng dân tộc
phát triển mạnh mẽ
II: Phong trào giành độc lập dân tộc ở Indonexia.
(Đọc thêm)
III- Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào và Cam-pu-chia.
Nguyên nhân bùng nổ phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào và
Cam- pu- chia ?
1- Nguyên nhân:
Thực dân Pháp tăng cường chính sách khai thác và bóc lột tàn bạo.
2. Nét chính về diễn biến:
HỌC SINH LÀM VIỆC QUA PHIẾU HOC TẬP
HOẠT ĐỘNG NHÓM

Thời gian: 5 phút
Mỗi nhóm: 4 học sinh
Nhóm trưởng: HS đầu tiên trong phiếu học tập
Thư ký nhóm: HS có tên ghi sau cùng trong phiếu học tập
Nội dung: 3 nội dung
- Nét chính về diễn biến cách mạng Lào và Camphuchia?
- Từ 1930 cách mạng Lào và Campuchia có gì mới?
- Đặc điểm chung của cách mạng Lào và Campuchia?

Sẽ có các em được gọi tên để nạp bài.
III- Phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp ở Lào và Cam-pu-chia.
1- Nguyên nhân:
2- Nét chính diễn biến:
Ong Kẹo và Com- ma- đam
1901- 1937
Cao nguyên Bô- lô- ven.
Thất bại
Chậu Pa- chay
1918- 1922
Bắc Lào, Tây Bắc Việt Nam.
Thất bại
Phong trào chống thuế, chống bắt đi phu, đi lính.
1925- 1926
Prây- veng, Công- pông Chàm, Công- pông Chơ- năng.
thất bại

Từ 1930 cách mạng Lào và Campuchia có gì mới ?
- Từ 1930 thời kỳ mới mở ra:
+ 1930 Đảng Cộng Sản Đông Dương ra đời,
+ 1936 -1939 phong trào mặt trận dân chủ Đông Dương sôi nổi cổ vũ cuộc vân động dân chủ Lào và Campuchia.
3- Dặc điểm chung .
Em hóy rỳt ra đặc điểm của phong trào đấu tranh chống Pháp ở Lào và
Cam- pu- chia ?
+ M?nh m?, nhung tự phát, lẻ tẻ, nên đều bị thất bại.
+ Có sự liên minh chiến đấu của 3 nước Việt Nam, Lào, Campuchia.
+ Từ 1930, đều do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo, đã tạo nên sự phát triển mới cuả cách mạng Đông Dương.
IV. Cuộc đấu tranh chống thực dân Anh ở Mã Lai, Miến Điện:
(Đọc thêm)
V. Cuộc cách mạng năm 1932 ở Xiêm. (Đọc thêm)
Thaân aùi chaøo taïm bieät
Nước nào
ở Đông Nam Á
Đảng cộng sản
Ra đời sớm nhất?
Nét mới trong
phong trào giải
phóng dân tộc
ở Đông Nam Á?
Sự kiện đánh dấu
Liên minh
Đông Dương ra đời?
Đây là công lao
của ai?
Nguyên nhân phong
Trào chống Pháp ở
Lào và Campuchia?
Dưới sự lãnh đạo của
Đảng cọng sản
Phong trào giành
Độc lập dân tộc
Có gì nổi bật?
4
5
6
2
3
1
Hướng dẫn về nhà
Nắm v?ng.
Nh?ng điểm mới trong phong trào giải phóng dân tộc ở các nước Dụng Nam á sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
Nét chính diễn biến phong trào cách mạng ở Lào, Cam- pu- chia
Làm bài tập:
Hãy nhận xét về phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở các nước Dông Nam á từ 1918- 1939 về lực lượng, lãnh đạo, hinh thức đấu tranh, kết quả ?
Chuẩn bị tiết sau:
Dọc bài 17: Chiến tranh thế giới thứ 2 (1939 - 1945).
Tim hiểu nguyên nhân, các giai đoạn chính của cuộc Chiến tranh thế giới thứ 2 (1939 - 1945).
Xin chân thành cảm ơn các
thầy giáo, cô giáo và các em
đã theo dõi bài giảng
 
Gửi ý kiến